กลางเดือนเมษายน  อากาศกำลังร้อนระอุจึงพบโรคนี้ได้ง่าย

  อีสุกอีใสนั้นคืออะไร

    เป็นโรคติดต่อที่ติดต่อกันง่ายมากชนิดหนึ่ง  ซึ่งมักจะเกิดกับวัยเด็กมากกว่าวัยผู้ใหญ่  จึงพบได้มากตั้งแต่เด็กอายุวัย 3 เดือนขึ้นไปจนถึงวัยรุ่น

  เกิดจากสาเหตุอะไร

    เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง

 ติดต่อกันได้อย่างไร

      มักติดต่อกันโดยตรงโดยการสัมผัส

ติดต่อกันได้ช่วงไหนของการเกิดโรค

      เริ่มติดต่อได้ตั้งแต่ผื่นยังไม่ปรากฏ จนกระทั่งมีตุ่มน้ำตุ่มหนองปรากฏให้เห็นบนผิวหนังและหลังจากนั้นไปอีก 7 วันโดยประมาณนั่นหมายความว่าตุ่มแผลอีสุกอีใสหายไปแล้ว ก็ยังติดต่อได้อีกระยะหนึ่งประมาณ 7 วัน เมื่อโรคหายแล้วจะไม่ติดต่อ