ง่ายๆ และรวดเร็ว

 $ man {command}

ครับ บอกละเอียดมั่กๆ