KM Intern & Extern


          ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนปัจจุบันสคส. มีผู้อบรมที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานโครงการวิทยากรจัดการความรู้ฝึกหัด (ภายใน)  (KM Internship Program) และ โครงการวิทยากรจัดการความรู้ฝึกหัด (ภายนอก) KM Externship Program   มีจำนวน  ๔ ท่าน และยังมีอีก ๒ ท่านที่อยู่ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 

เท่ากับตลอด ๑ ปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้ที่อยู่ในโครงการทั้งสิ้น ๖ ท่าน ได้แก่

Internship Program

1. นางสาวกรวีร์ โภคะศฤงคาร  (คนแรกของโครงการ) ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑  พฤษภาคม - ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

Blog: http://gotoknow.org/blog/fastlearning 

2. นางวิมลศรี ศุษิลวรณ์   ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฏาคม - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

Blog: http://gotoknow.org/blog/krumaimai 

3. นายพันธุ์บุณย์  ทองสังข์  ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๔ กันยายน - ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

Blog: http://gotoknow.org/blog/Kminternship 

4. นายอุทัย อันพิมพ์  ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๑๖ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๐

Blog: http://gotoknow.org/blog/uthaiunphim 

5. นายมณฑล  สรไกรกิติกูล  อยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานโครงการฯ

Blog: http://gotoknow.org/blog/kmd 

        ขอนำโฉมหน้าผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติทั้ง ๔ ท่าน เรียงตามลำดับก่อนหลัง เริ่มตั้งแต่คุณกรวีย์ และคนสุดท้ายคือ คุณอุทัย

       และคนที่อยู่ในระหว่างการฝึกปฏิบัติโครงการฯ คือ คุณมณฑล

 

Externship Program

1. นายดนัย รักขิตตธรรม อยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานโครงการฯ 

  Blog: http://gotoknow.org/blog/management 

 

รายละเอียดโครงการ Internship Program & Externship Program

หมายเลขบันทึก: 92022เขียนเมื่อ 23 เมษายน 2007 11:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 11:18 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี