เรื่องเล่า : ปีใหม่ไทย ไปเที่ยวไหว้พระ ๙ วัด plus <๑>

beeman 吴联乐
มีวัดอะไรบ้าง ติดตามได้ในบันทึกครับ

         ช่วงวันหยุดสงกรานต์  ผมได้มีโอกาสไปใช้บริการ "ขสมก. พาเที่ยวไหว้พระ ๙ วัด"  โดยเขตการเดินรถที่ ๑ อู่บางเขน ครับ (หากท่านผู้อ่าน อ่านแล้วต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่นี่นะครับ http://www.tourthaivariety.com/index.php?
lay=show&ac=article&Id=163306
 )

         ที่อู่บางเขนนี้ เขามีบริการพาเที่ยวไหว้พระ ๙ วัด ทั้งหมด ๑๑ เส้นทาง รวมเป็น ๙๙ วัด และเร็วนี้จะเปิดเพิ่มอีก ๑ สาย เป็น ๑๐๘ วัด ครับ สนน ราคา มี ๒ ราคา เหมาจ่าย คือ สายสั้น ๒๗๙ บาท สายยาว ๓๕๙ บาท... นับเป็น Idea หารายได้ที่ดีมาก ของ ขสมก.   พอดีผมไปค้นข้อมูลมา (Update มีนาคม ๒๕๕๐) ทราบว่า โครงการนี้ฯ (พาเที่ยวไหว้พระ ๙ วัด)  มีคนให้ความสนใจมาก เป็นโครงการที่ทำกำไรให้ ขสมก. ปีละ ๑๐ ล้านบาทเลยทีเดียว.. ครับ

        เราได้ซื้อทัวร์สาย "ไหว้พระ ๙ วัด ใน กทม."  ครับ ไม่ต้องจองตั๋ว แต่ให้ไปเข้าคิวซื้อตั๋วได้ตั้งแต่ ๖ โมงเช้า ที่อู่บางเขนครับ (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) มีให้เลือก ๑๑ เส้นทาง ของเราได้ใช้บริการของรถเมล์ปอ. (ปรับอากาศ) สาย 522 ครับ

ขสมก. พาเที่ยวไหว้พระเก้าวัด
ป้ายที่ติดข้างรถ ขสมก. เที่ยวไทยไหว้ (รีบพิมพ์ไปหน่อย) พระ 9 วัด

        ที่น่าประทับใจคือ ผอ.เขตการเดินรถที่ ๑ ลงทุนมาประชาสัมพันธ์โครงการด้วยตัวเอง พร้อมแจกพระให้ผู้โดยสารทุกคน คนละ ๑ องค์ ด้วยครับ.

ท่านผอ.เขตการเดินรถ นำพระมาแจก
ท่านผอ.เขตการเดินรถ นำพระมาแจก

        สำหรับเรื่องเล่านั้น จะเลือกวัดที่ไปไหว้พระเป็นมูลเหตุ และค้นประวัติสั้นๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ มานำเสนอให้ผู้อ่านได้ติดตามนะครับ

        เริ่มทัวร์กันเลยครับ

วัดที่ ๑ : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ บางเขนครับ เป็นวัดที่ไม่ค่อยดังเท่าไร แต่คนในกรุงเทพฯ รู้จักกันดี เพราะมีงานศพบ่อย มีงานศพทีไรรถติดทุกที... ที่นี่มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ครับ  ถ้ามาวัดนี้ต้องไหว้พระบรมสารีริกธาตุ

เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 

วัดที่ ๒ : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรมหาวิหาร  เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ “สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์” ทรงออกแบบ เพื่อสร้างแทนวัดเดิม จากนั้นโปรดพระราชทานชื่อว่า “วัดเบญจมบพิตร” ซึ่งแปลว่า “วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๕” พระอุโบสถ ถือเป็น “สถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบของศิลปะไทย” สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี เป็นทรงจัตุรมุข หลังคาซ้อน ๔ ชั้น มีพระระเบียงรอบด้านหลัง  ภายใน ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง เป็นพระประธานในพระอุโบสถ ใต้รัตนบัลลังก์บรรจุพระสรีรางคารรัชกาลที่ ๕

พระอุโบสถทรงจตุรมุข
ตอนไป ๙ โมงกว่าๆ เขากำลังนำนาคเข้าโบสถ์
ภาพอีกมุมหนึ่งครับ
9 โมงเศษ ที่วัดเบญจมบพิตร กำลังมีการนำนาคเข้าโบสถ์อยู่พอดีเลย จึงถายภาพมาให้ชมกัน พระอุโบสถเป็นทรงจตุรมุข

ที่ประชุมสงฆ์กำลังนั่งหัตถบาท ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธชินราชจำลองเป็นประธาน
ที่ประชุมสงฆ์กำลังนั่งหัตถบาท ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธชินราชจำลองเป็นประธาน

พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ในศาลาร้อยปี
ศาลาร้อยปี
ศาลาร้อยปี ด้านหลังวัดเบญจมบพิตร

ภาพสลักที่บานประตูวัดเบญจมบพิตร
ภาพลายแกะสลักที่บานประตูด้านข้างของวัด

 

วัดที่ ๓ : วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

เป็นวัดสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อยู่ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์  เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ.. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างบนสวนผลไม้เก่าเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ เพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี (ซึ่งภายหลังเป็นพระมเหสีในรัชกาลที่ ๔)   เสด็จวางศิลาฤกษ์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙

ป้ายทางเข้าวัดราชนัดดาราม
 

จุดเด่นคือโลหะปราสาท
ยอดโลหะปราสาท บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

อีกมุมหนึ่ง
โมเดลของโลหะปราสาท

ยอดโลหะปราสาท
ยอดโลหะปราสาท (องค์เล็ก)

พระประธานในโบสถ์วัดราชนัดดาราม
พระประธานหล่อด้วยทองแดง รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานนามว่า “พระเสฏฐตมุนี”

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

 

วัดที่ ๔ : วัดเทพธิดาราม วรวิหาร

ตั้งอยู่ริมถนนมหาไชยใกล้วัดราชนัดดา หันหน้าออกสู่คลองรอบกรุง หรือ กำแพงพระนครด้านทิศตะวันออกในสมัยก่อน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดเทพธิดาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ และสร้างเสร็จ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๒ คำว่า เทพธิดา หมายถึง กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ หรือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองศ์เจ้าวิลาส พระราชธิดาองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ ๓ ซึ่งมีพระสิริโฉมงดงาม ทรงได้รับใช้เป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชบิดา กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพทรงบริจาคทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อร่วมในการก่อสร้างวัดเทพธิดารามด้วย

 วัดเทพธิดารามมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีน ในวัดมีตุ๊กตาจีนจำหลักทั้งรูปสัตว์และรูปคน 

พระอุโบสถ เป็นศิลปะสมัยรัชกาลที่ 3 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน หลังคาไม่มีช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ หน้าบันประดับเครื่องกระเบื้องจีน ภายในมี “พระพุทธเทววิลาศหรือหลวงพ่อขาว” ประดิษฐานเป็นพระประธาน

 สุนทรภู่เคยมาจำพรรษาที่นี่ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๘ - ๒๓๘๕ และได้เขียนบทกลอนเรื่องรำพันพิลาปขึ้น มีบทพรรณนาลักษณะปูชนียสถานปูชนียวัตถุของวัดอย่างละเอียด บรรยายถึงความงามของพระอารามไว้ และเรียกว่า "กุฏิสุนทรภู่" มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงกวีเอกผู้นี้ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นประจำทุกปี

วัดเทพธิดาราม ถ่ายจากโลหะปราสาท
วัดเทพธิดาราม ถ่ายจากโลหะปราสาท
“พระพุทธเทววิลาศหรือหลวงพ่อขาว” ประดิษฐานเป็นพระประธาน
“พระพุทธเทววิลาศหรือหลวงพ่อขาว” ประดิษฐานเป็นพระประธาน
“พระพุทธเทววิลาศหรือหลวงพ่อขาว” ประดิษฐานเป็นพระประธาน
พระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมรูปหล่อ ของรัชกาลที่ ๓ ผู้สร้างวัด ภายในอุโบสถ
พระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมรูปหล่อ ของรัชกาลที่ ๓ ผู้สร้างวัด ภายในอุโบสถ
เจดีย์ย่อมุม ในวัดเทพธิดาราม
เจดีย์ย่อมุม ในวัดเทพธิดาราม
ตุ๊กตาจีน มีมากมายภายในวัดเทพธิดาราม เป็นตุ๊กตาที่ถ่วงใต้ท้องเรือขากลับจากค้าขายกับจีน
ตุ๊กตาจีน มีมากมายภายในวัดเทพธิดาราม เป็นตุ๊กตาที่ถ่วงใต้ท้องเรือขากลับจากค้าขายกับจีน

   

หมายเหตุ บันทึกนี้ต้องขอขอบคุณ Sponsor และผู้ร่วมเดินทางไปด้วย ที่ขณะนี้เดินทางขึ้นไปทางเหนือครับ

 

beeman by Apinya

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beeman

คำสำคัญ (Tags)#กรุงเทพมหานคร#มหาวิทยาลัยนเรศวร#วันสงกรานต์#ไหว้พระ ๙ วัด

หมายเลขบันทึก: 90590, เขียน: 16 Apr 2007 @ 15:32 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

  • น่าตื่นเต้นจังเลยค่ะ แก่นไปไม่ครบ ห้าวัดเลย หลายครั้งล่ะ
  • อจารย์ไม่เหนื่อยเหรอค่ะ อากาศท่าจะร้อน
  • อ.บีแมน แข็งแรงจริงๆ
  • ยังได้รูปผอ.เขตการเดินรถมาฝากด้วย
  • วาสิฏฐีอีกแล้วครับ
  • จองบันทึกตั้งแต่ 16 แต่พึ่งลงรูปวันนี้ รูปถ่ายมามากเสียด้วย เป็นร้อยได้มั้ง
  • และพึ่งให้แสดงข้อคิดเห็นได้เมื่อค่ำนี้เองครับ (18 เม.ย.)
  • ภาคแรก 4 วัด และภาคต่อมาอีกกี่วัดไม่ทราบ เพราะว่า ภาพที่โหลดเข้ามามี 60 กว่าภาพครับ
  • ตอนเที่ยวนี่ ถ้ามีสิ่งสวยงามให้ถ่ายภาพนี่ไม่เหนื่อยเลยครับ
  • เขามีเวลาให้เที่ยววัดละ 20 นาทีเท่านั้น ต้องรีบถ่ายภาพครับ