คนน่าเชื่อถือ

เขาจะเชื่อถือเราเขาดูที่ความน่าเชื่อถือของเรา

  มีคำถามเสมอว่าบางคนดูน่าเชื่อถือพอรู้จักนานๆกลับไม่น่าเชื่อถือ อะไรเป็นตัวบอกก็พบว่า ตอนแรกๆเห็นเปลือกภายนอกเช่นแต่งกายดี ท่าทางดี ก็รู้สึกชอบพอนานเข้าก็เห็นภายในมากขึ้นก็คือเห็นความสามารถต่ำ ความดีมีคุณธรรมน้อย ก็เริ่มไม่ชอบและจะเกิดความไม่เชื่อถือตามมา จึงสรุปว่าร้อยละร้อยของคนน่าเชื่อถือเขามีอะไรที่เหมือนกันสิ่งนั้นก็คือ

1. เกิดจากภายนอก 15 % ได้แก่การแต่งกาย ท่าทาง ดีมีมาด

2. เกิดจากภายใน 85 % ได้แก่เป็นคนเก่ง คนดี ถ้าเป็นลูกน้อง ถ้าเก่งงานเป็นคนดี ไม่นานก็จะได้เป็นหัวหน้าคนแล้วถ้าเก่งคน เป็นธรรม ไม่นานก็จะได้เป็นผู้บริหารตอนนี้ถ้าเก่งคิด โปร่งใสตรวจสอบได้ไม่นานก็ได้เป็นผู้บริหารที่สูงขึ้น ทุกอย่างเกิดจากผู้มีอำนาจ เพื่อน คนรอบข้างเชื่อถือเราจากความน่าเชื่อถือของเราที่เป็นของจริงนั่นเอง

 แต่ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด แต่อย่าลืมเก่งสุดท้ายที่ทำให้ท่านอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคือต้องเก่งดำเนินชีวิตด้วยครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก่นธรรมความเห็น (0)