กมลวัลย์
รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

ความรู้ทั่วไปที่ผู้จัดการควรจะมี


องค์ความรู้ทั่วไปที่ผู้จัดการควรมีเหล่านี้ เป็นแค่หัวข้อส่วนหนึ่งที่สรุปมาเท่านั้น ดิฉันคิดว่าความรู้ ประเภท tacit knowledge ที่อยู่ในผู้จัดการแต่ละคนนั้นมีมากกว่านี้มาก เพียงแต่จะต้องหาวิธีการดึงเอาความรู้เหล่านี้ออกมาใช้ประโยชน์เท่านั้น

ตามที่ได้สรุปไว้ในบันทึกที่แล้วเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ผู้จัดการควรมีในการบริหารโครงการ ทั้งในส่วนที่เป็นองค์ความรู้หลักสำหรับใช้ในการบริหารโครงการ และในส่วนความรู้ทักษะอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบความรู้ที่สำคัญเช่นกัน

โดยจะขอขยายความเพิ่มเติมถึงงค์ความรู้ทั่วไปที่ผู้จัดการต่างๆ ควรจะมี โดยองค์ความรู้ต่อไปนี้ เป็นความรู้พื้นฐานที่ผุ้จัดการทั่วไปควรรู้อยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการที่บริหารงานที่มีลักษณะเป็นโครงการหรือไม่ก็ตาม เพื่อจะได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการที่ดำเนินการอยู่ได้

  1. ความรู้ทางด้านการเงินการบัญชี แน่นอนว่าผู้จัดการควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงิน มูลค่าของเงินตามระยะเวลา ดอกเบี้ย และความรู้เกี่ยวกับการทำงบดุล และบัญชี

  2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป เช่น ขั้นตอนการจัดซื้อ การเลือกผู้ขาย รูปแบบสัญญาซื้อขายที่ควรใช้ การตรวจรับสินค้า ฯลฯ

  3. ความรู้ทางด้านการขายและการตลาด

  4. ความรู้ทางด้านสัญญาและกฎหมายทั่วไปในการประกอบธุรกิจ

  5. ความรู้ทางด้านการจัดการการผลิต การจัดจัดหน่าย จัดส่ง ฯลฯ และความเข้าใจเกี่ยวกับ Logistics และ supply chain

  6. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) การวางแผนการดำเนินงาน (Operational Planning)

  7. ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

  8. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน

ท่านอาจสงสัยว่าเป็นผู้จัดการไม่ต้องรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ?  แน่นอนว่าต้องรู้ แต่เผอิญ PMI จัด HR Management เป็นองค์ความรู้หลักประการหนึ่งใน 9 ด้านสำหรับการบริหารโครงการไปแล้ว

อย่างไรก็ดี องค์ความรู้ทั่วไปที่ผู้จัดการควรมีเหล่านี้ เป็นแค่หัวข้อส่วนหนึ่งที่สรุปมาเท่านั้น ดิฉันคิดว่าความรู้ ประเภท tacit knowledge ที่อยู่ในผู้จัดการแต่ละคนนั้นมีมากกว่านี้ เพียงแต่จะต้องหาวิธีการดึงเอาความรู้เหล่านี้ออกมาใช้ประโยชน์เท่านั้น

อีกประการหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือ การนำความรู้ไปใช้ให้ถูกต้อง ผู้จัดการอาจมีความรู้มาก แต่ถ้าใช้ไม่เป็น ก็คงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การบริหารงานล้มเหลวได้

หากท่านคิดว่าผู้จัดการควรมีความรู้ทั่วไปอะไร ที่ดิฉันยังไม่ได้กล่าวถึงในข้างต้น ก็ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ

หมายเลขบันทึก: 89538เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2007 15:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 12:27 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ถ้า PM มีการแชร์ Tacit Knowledge กัน ก็จะดีมากเลยครับ เพราะ "ลูกเล่น" หรือ "แม่ไม้" ในการบริหารโครงการของ PM แต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกัน และถ้าจะให้แชร์กันได้ลึกๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกันจะต้องดีมากๆ ครับ

ขอบคุณอาจารย์ประพนธ์  P beyondKM ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนค่ะ

จริงที่อาจารย์ว่าค่ะ การ share tacit knowledge เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะ เพราะดิฉันเห็นเลยว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาองค์กรทำได้ยาก เพราะความรู้ไม่อยู่กับองค์กร แต่อยู่กับตัวบุคคล ทำให้ต้อง train คนใหม่โดยเริ่มจากศูนย์ตลอด เพราะความรู้ทั้งหมดอยู่ที่คนเก่าที่ออกไป หรือเกษียณไป

รูปแบบการ share แบบไม่เป็นทางการที่ทาง PMI ทำอยู่ก็คือการจัด meeting เพื่อให้ PM ทั้งหลายได้ Networking กันตามประสาธรรมเนียมฝรั่ง แต่คนไทย (รวมดิฉันด้วย) ไม่ค่อยเก่งเรื่องเดินถือแก้ว cocktail คุยกันไปเรื่อยๆ ค่ะ ก็เลยไม่ค่อยได้จากตรงนี้มากนัก

อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นทางการหน่อยคือการเล่าประสบการณ์ผ่านเวทีสัมมนา ไม่รู้ว่าจะจัดว่าเป็นการ share tacit knowledge ด้วยหรือไม่ แต่ดิฉันก็ได้ tips and tricks จากการฟังคนเหล่านี้คุยให้ฟังบนเวทีเมื่อมีโอกาสเหมือนกันค่ะ แต่ก็เป็นความรู้ติดตัวเราที่ยังไม่ได้ share ให้ใครฟังต่อ การมี blog ให้เขียนเล่าประสบการณ์เลยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนอีกครั้งค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี