หลายๆคนถามว่า ออกกำลังกายนี้ต้องทำต่อเนื่อง 20 นาที เลยใช่ไหม แล้วถ้าไม่ถึง 20 นาทีนี้ไม่มีประโยชน์เลยใช่เปล่า อันนี้ ขอตอบว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อน บรรดาผู้เชี่ยวชาญคงตอบว่าใช่ ไม่มีผลอะไรต่อร่างกายหากไม่ได้ออกกำลังกายต่อเนื่อง 20 นาทีขึ้นไป ทั้งนี้เพราะบรรดาผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น ยึดถือตามหลัก FIT Program ซึ่งอธิบายตามตัวอักษรได้ดังนี้

F - ย่อมาจาก Frequency คือ ความบ่อย คือ ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์

I - Intensity หรือ ความหนักของการออกกำลังกายแต่ละครั้ง อันนี้อาศัยการวัดการเต้นของหัวใจ ว่าอยู่ใน Training Zone Heart rate หรือเปล่า

T ที่เราจะมาถกกัน คือ เวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง แต่เดิมเชื่อว่าควรทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15-20 นาทีต่อครั้ง