การใช้ระบบคุณภาพ ISO 15189 เพื่อเป็นรากฐานระบบคุณภาพที่สามารถตรวจสอบ ติดตาม พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ringo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณภาพที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน นั้นต้องมีโครงสร้างระบบที่ดี : การตรวจติดตามภายในจะเป็นตัวช่วยให้เรา องค์กรนั้นๆ สำรวจตนเองว่าควรพัฒนาด้านใดบ้าง

 

การที่เราจะสามารถพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องได้นั้น ต้องมีโครงสร้างระบบปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิผลที่คงที่ ผลตรวจวิเคราะห์ไม่แกว่งไปมา ระบบ ISO 15189 เป็นระบบคุณภาพที่เน้นการบริหารจัดการ และศักยภาพของคน ว่า 

1.มีการบริหารจัดการที่ดี 

2.ระบบการปฏิบัติงานน่าเชื่อถือ มีคุณภาพดี

3. ผู้ปฏิบัติงานมีศักยภาพเพียงพอ

4. สถานที่ สภาวะแวดล้อมเหมาะสม ปลอดภัย

การประกาศใช้ ISO 15189 ก็เพื่อใช้เป็นรากฐานของการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ที่สามารถติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ควันหลงจากการตรวจติดตามภายใน ภาควิชาพยาธิวิทยา เมื่อถามเรื่องการประกันคุณภาพงานบริการหรือ KPI มีอะไรบ้าง ก็ได้รับคำตอบว่า

1. การประกันคุณภาพเรื่องรอบเวลาการรายงานผล

2. ผล EQA อยู่ในระดับ ดี - ดีมาก 

ซึ่งในความเห็นส่วนตัวของผมนั้น อาจจะไม่เพียงพอ เพราะในอนาคตอีก 2-3 ปี ดัชนีชี้วัดการประกันคุณภาพ (ซึ่งหมายถึงความต้องการของลูกค้าและประสิทธิผลของเรา)  จะอ้างอิง error rate ที่พบในระดับเข้าใกล้ศูนย์ หรือ six sigma ซึ่งนั่นหมายถึง โอกาสที่ห้องปฏิบัติการจะเกิดความผิดพลาดทั้งระบบได้ไม่เกินสามในล้านครั้ง  ซึ่งในปัจจุบันมีบางโรงพยาบาลได้ตั้ง KPI แบบนี้แล้ว

การตรวจติดตามที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้น บางคนอาจทดท้อ และรู้สึกว่า การขอรับรอง ISO 15189 ยาก มันไกลเกินฝัน ถึงกับบ่นเบาๆว่าอย่างนี้ไปขอรับรองดีกว่า ขอรับรองก็ไม่ผ่านแน่ๆ

พวกเราอย่าเพิ่งทดท้อเลย การที่พบสิ่งที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงสัก100 ข้อ ก็เป็นสิ่งที่ปกติ เท่าที่ผมทราบยังไม่มีหน่วยงานเลยที่ตรวจประเมินครั้งสองครั้ง แล้วพบข้อบกพร่องต่ำกว่า 50 ข้อ ขอให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำระบบคุณภาพ ISO 15189 ว่าทำไมเราต้องทำ เพื่อจักได้มีแรงก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน

การตรวจติดตามภายในจะเป็นตัวช่วยให้เรา องค์กรนั้นๆ สำรวจตนเองว่าควรพัฒนาด้านใดบ้าง เมื่อเรารู้ว่าบกพร่องในประเด็นใด เราก็ต้องพัฒนาในประเด็นนั้น แม้ว่าในบางประเด็นอาจจะยากยิ่งต่อการพัฒนา แต่สิ่งนั้นก็สิ่งท้าทายความสามารถของเรา  มันไม่เกินไกลฝันแน่นอน มันไม่เกินความสามารถของเราหรอกหากเราเชื่อว่าเราทำได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  six sigmaความเห็น (2)

ใช้เลยค่ะ ต้องคำถึงถึงความต้องการลูกค้า  เช่นเดียวกันค่ะ  คุณ ringo น่าจะเขียนสิ่งที่คนอ่านรอคอยอยู่อย่างใจจดจ่อนะคะ   ก็บรรยากาศและผลการตรวจติดตามภายในที่เพิ่งผ่านมาสดๆ ร้อนๆ ไง  แหม ไม่รู้ใจเสียเลย  

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์ ผมเห็นอาจารย์ปลื้มจิตรเป็นผู้สังเกตุการณ์ ก็เลยคิดว่าอาจารย์จะเขียน ซึ่งน่าจะเขียนได้ดีกว่าผม  งั้นประเดี๋ยวผมเล่าเรื่องในมุมมองจาก internal audit แล้วกัน เผื่อจะมีมุมมองจากผู้อื่นร่วมแจม