ท่านใดมีข้อมูล หรือความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือมีเอกสารการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์โปรดนำมาแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยครับ ผมกำลังศึกษาอยู่ ถ้าผมมีข้อมูลดี ๆ จะนำเสนอครับต่อไปครับผม