ท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งบ่อนกาสิโนและข้อมูลรายละเอียดและผลกระทบจากงานวิจัยที่มีอยู่ ขอความกรุณาแบ่งปันความรู้มาบ้างนะครับ