ความเห็น 6219

ขอความคิดเห็นและข้อมูล

beam2501
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

หากเปิดบ่อนกาสิโนในเขต 3 จังหวัดที่กล่าวมาเป็นไปไม่ได้ที่จะไมระทบในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมเพราะเป็นกฎห้ามของทุกศาสนาอบายมุขรวมทั่งปัญหาต่างๆจะตามมาอีกมากมายเช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาลักขโมย ปัญหาสังคมอื่นๆ