คติประจำใจนิสิตทุน

ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ช่วยให้นิสิตได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆที่เกิดขึ้นขณะศึกษาอยู่ และท่านละมีบ้างหรือเปล่า……ดิฉันได้รวบรวมคติประจำใจของนิสิตทุนการศึกษาที่กรอกลงในประวัติและได้หยิบมาให้อ่านผ่านบล็อก

 •         อนาคตไม่ไกล ไปให้ถึง

  • ประวัติศาสตร์ไม่มีวันซ้ำรอย

  • ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

  • ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะอาจไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเรา

  • ความพ่ายแพ้ในวันนี้ คือบทเรียนที่ดีในวันหน้า

  • ท้อแต่ไม่ถอย

  • อดีต คือความฝัน ปัจจุบัน คือความจริง อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

  • จงอดทนต่อสิ่งเลวร้ายที่เกิดกับเรา เมื่อผ่านไปได้มันจะเป็นเรื่องที่เล็กสำหรับเรา

  • ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

  • มุ่งหวัง ตั้งใจ ทำให้สำเร็จ

  • อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ

  • ทำทุกอย่างให้เต็มความสามารถ

  • ความพยายามคือหนทางแห่งความสำเร็จ

  • อย่าพูดว่าหมดหวัง ถ้ายังไม่พยายาม

  • ยิ้มเข้าไว้กำลังใจจะตามมา

  • แรงของปลาอยู่ที่หาง แรงของคนอยู่ที่กำลังใจ

  • คิดก่อนทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด

  • ทำสิ่งที่ดี ๆ เกิดขึ้นกับชีวิตบ่อย ๆ

  • เต็มที่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่

  • อย่ากลัวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง มีความกตัญญู ย่อมประสบความสำเร็จ

  • ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมแพ้

  • หนึ่งครั้งที่ผิดพลาด คือฉลาดอีกหนึ่งเรื่อง

  • รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา

  • อุปสรรค คือแรงกดันนำไปสู่ความสำเร็จ

  • พรุ่งนี้จะดีได้ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

  • การศึกษาคือการลงทุน

  • ก้าวสั้นแล้วมั่นคง ดีกว่าล้มลงเพราะก้าวยาว

  • ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คน

  • สู่ให้ถึงที่สุดอย่าหยุดเมื่อสิ้นหวัง

คำบางคำที่คิดว่าไม่สำคัญ….แต่มันอาจสำคัญสำหรับคนบางคน

 • การกระทำที่ไรสาระของบางคน…..แต่อาจมีสาระสำหรับคนบางคน

 • คำพูดเล็กน้อยของคนบางคน….ทำให้หัวใจของคนบางคนพองโต

 • ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน…..หรือค่าของคนอยู่ที่คนของใคร