ป่าไม้กับข้าวโพด เมืองน่าน

ภูคา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คนปลูก ลงทุนลงแรงได้ผลตอบแทนแทบจะไม่คุมค่าแรง

สาเหตุหลักอย่างหนึ่งของควันไฟเมืองน่าน มาจากการเผาพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพด  ปีที่แล้วราคาข้าวโพดดี ปีนี้ชาวบ้านที่มีที่ดินจับจองที่ติดกับป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ ที่ปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปี ต้นไม้ใหญ่น้อยถูกตัดและถูกเผาจนเรียบ บางพื้นที่เผาซะมัน ติดลามเข้าไปในเขตป่าสงวน   จากนั้นก็จะเตรียมปลูกข้าวโพด เริ่มใช้ยากำจัดวัชพืช ยากำจัดแมลง  ปุ๋ยเคมี เมื่อฝนตกลงมา สารเคมี สารพิษต่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ ไหลลงไปในแหล่งน้ำ แล้วไหลรวมเข้ากับแม่น้ำน่าน ผมลองคิดรายได้จากชาวบ้านที่ปลูกข้าวโพด คนปลูก ลงทุนลงแรงได้ผลตอบแทนแทบจะไม่คุมค่าแรง  แต่คนขายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ได้กำไร มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฅนรักกล้วยไม้ความเห็น (0)