เนื่องจากในปัจจุบันนี้เรื่องการดูแลสร้างเสริมสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากๆ จึงคิดว่าการส่งเสริมเรื่องสุขภาพต่างๆยังเป็นเรื่องที่ต้อง พัฒนาอย่างหยุดนิ่งไม่ได้ ดังนั้น ส่วนนี้จึงเป็นแรงจูงใจอย่างยิ่งในการทำ thesis ทางด้านสุขภาพ ถ้าใครมี  idea เรื่องสุขภาพที่น่าสนใจเล่าสู่กันฟัง หรือชี้แนะกันได้ค่ะ.