อยู่เมืองสวยต้องช่วยกันสร้างสุขภาพ อย่าปล่อยให้พังราบ เหมือนชื่อเมือง

เชิญทุกท่านที่ผ่านเข้า ทักทายปราศัยในเรื่องสุขภาพ ได้เลยครับ