สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสุขภาพ ตามวิถีชีวิตของคน ให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขในชีวิตและครอบครัว  ร่วมสร้างสรรค์ได้ค่ะ

คำถามวันนี้....ความสุขหมายถึงอะไร