ความสำคัญ

วัตถุประสงค์
การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion ) เป็นแนวคิดของ “การสาธารณสุขแนวใหม่” และการปฏิบัติทางด้านสุขภาพในเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันการเจ็บป่วย การป้องกันโรค มากกว่าการรักษาโรค ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมาก           ( ประเวศ วะสี, 2542)  ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การอนามัยโลกได้ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมสมัชชาระหว่างประเทศโดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติขึ้นครั้งแรกที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนนาดา เมื่อปี ค.ศ 1986 ( พ.ศ. 2529 ) ซึ่งในการประชุมได้มีการกำหนกฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุภาพ (Ottawa Charter For Health Promotion 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขความเห็น (3)

เนาวรัตน์ เลขที่ 10 ตอบ 9 จ้า
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

พี่นุช ลองเข้าไปhttp://www.population.mahidol.ac.th/content/Publication/BOOK.HTM

ดู ว่าน่าสนใจบ้างมั้ย

panasrirat
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

สวัสดี เจ้นุช

   มีอะไรที่จะนิเทศงาน วันที่ 19 บอกด้วย

                                   ปาหนันตะโกลา

จงรักษ์ ใจเย็น
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

จะเป็นกำลังใจให้จ้า