พฤติกรรมการออกกำลังกาย

ความเป็นมา
ในระยะตั้งครรภ์มารดามักเข้าใจว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมควรใช้โปรแกรมใดบ้าง และควรใส่กิจกรรมใด ที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังในหญิงตั้งครรภ์ ขอเชิญแสดงความคิดเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ออกกำลังกายความเห็น (1)

orathaiinkaew
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

การออกกำลังกายมีความสำคัญกับบุคคลทุกกลุ่ม ทุกวัย ประเด็นการออกกำลังกายในระยะตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีมาก ถ้าขาดการศึกษาความรู้ ข้อเท็จจริง แนวทางที่ถูกต้องคงมีผลกระทบหลายประการ บุคคลกลุ่มนี้ก็จะขาดความมั่นใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมและสุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์ด้วย  ถ้ามีโอกาสจะสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะ