ในการเป็นนักพูดให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือให้การพูดในแต่ละครั้งผ่านไปด้วยดี  ผูพูดจะต้องมีวิธีการที่จะถ่ายทอดความรู้  ความคิดและทัศนคติ ต่างๆให้ลื่นไหลได้เหมือนนักพูดเก่งๆทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่มีวิธีการที่เราสามารถนำไปใช้ในการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ลดความประหม่า และความวิตกกังวล จนสามารถนำความรู้ไปสู่ความสำเร็จของการเป็นนักพูดได้  ซึ่งเทคนิคมี  10 ประการ  1.เตรียมความพร้อม   2.วิเคราะห์ผู้ฟัง  3. สร้างความคุ้นเคยกับสถานที่และอุปกรณ์  4.สร้างความเป็นกันเองแก่ผู้ฟัง5.มีอารมณ์ขัน  6. สังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟัง  7. อย่าท่องจำหรือใช้วิธีการอ่านให้คนฟัง  8. ลืมความผิดพลาดไปเสีย  9.  อย่าแสดงอาการหรือคำพูดดูหมิ่นคนฟัง  10. จินตนาการถึงความสำเร็จในการพูด    10 วิธีการที่นำมาฝากไม่ใช่เรื่องยาก  อีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากคือการพูดเป็นการถ่ายทอดความรู้ความคิดไปสู่ผู้ฟัง นอกจากเนื้อหาครบครันแล้ว  ผู้พูดต้องพูดจาให้ชัดถ้อยชัดคำและเปล่งเสียงอักขรอย่างถูกต้อง จึงจะถือเป้นนักพูดที่ดี  ลองฝึกดูเพื่ออนาคตข้างหน้าคุณอาจจะเป็นนักพูดฝีปากเอกอีกคนหนึ่งใครจะรู้