กิตติกานต์ 19

เก็บบอร์ดกลับประปา

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2548 พี่เบิร์ดเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่อ   ได้มอบหมายงานให้ผมและตุลาไปเก็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ฝากไว้ที่บริษัท  gold ball  ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกหลักสี่     โดยพี่เบิร์ดได้ไปกับพวกผมด้วยเดินทางไปโดยไปรถตู้ของทางการประปา      พอถึงที่บริษัท  gold ball  ได้เก็บบอร์ดประปาสัมพันธ์     ที่ได้ไปจัดแสดงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกลับ  

       ในช่วงบ่ายได้สอบถามพีไก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟิค     เกี่ยวกับตัวเก็บข้อมูลในกล้องถ่ายภาพและโทรศัพท์มือถือ     โดยพี่ไก่ได้แยกประเภทตัวเก็บข้อมูลชนิดต่างๆกัน   ได้แก่     sm การ์ด      cf การ์ด             sd การ์ด      mmc การ์ด      ms การ์ด    โดยพี่ไก่ได้สาธิตการแปลงไฟล์จากภาพเครื่องคอมพิวเตอร์     ลงในโทรศัพท์มือถือเป็นไฟล์ภาพขนาดต่างๆ  กันเช่น      width 1024 pixels height 819 pixels   กับ   width 973 pixels height 985 pixels   กับ   width 800 pixels height 600 pixels      โดยการแปลงขนาดไฟล์ภาพที่ใช้กับ    multimedia card  หรือ  mmc ในโทรศัพท์มือถือคือขนาดภาพ      width 128 pixels height 128 pixels    แล้วใส่ลงใน mmc ในโทรศัพท์มือถือ      วิธีการแปลงไฟล์คือ    เปิดโปรแกรม  photoshop  แล้วเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา จากนั้น  กดปุ่ม   file save for web จากนั้นเลือกเมนู  setting  เป็น  jpeg  high    และเลือก  image size  เป็น  width 128 pixels height 128 pixels    จากนั้นกดปุ่ม  apply  เป็นการเสร็จสิ้นการแปลงไฟล์       ถ้าเราไม่แปลงไฟล์ภาพ ไฟล์ภาพจะมีขนาดใหญ่เกินไป      ทำให้เครื่องที่ใช้ mmc โหลดข้อมูลช้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (0)