BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

น้ำคือบ่อเกิดแห่งชีวิต


น้ำคือบ่อเกิดแห่งชีวิต

ถ้าไม่ตอบว่าเทพเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งแล้ว จะต้องค้นหาสิ่งที่เป็นพื้นฐานของสรรพสิ่ง และน้ำเป็นสิ่งที่ดีที่สุด.... นี้เป็นแนวคิดของ ธาเลส ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งปรัชญาตะวันตก นั่นคือ เค้าคิดว่า น้ำเป็นปฐมธาตุของสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งเกิดขึ้นจากการแปรเปลี่ยนไปของน้ำ... ประมาณนี้

บิดาแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการยุคใหม่ คือ ชาล ดาวิน ชาวอังกฤษ เค้าบอกว่า สิ่งมีชีวิตเริ่มต้นมาจาก สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวในทะเล แล้วก็ค่อยๆ พัฒนามาเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบรรดามี นั่นคือ เค้าคิดว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเริ่มต้นจากน้ำ.... ประมาณนี้

ผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่า เรื่องทำนองนี้ คนอินเดียคิดมาก่อน แต่นำเสนอในทำนองเทพปกรณัม ในรูปแบบของนารายณ์อวตาร... ซึ่งมี ๑๐ ปาง โดยมีลำดับพัฒนาการดังต่อไปนี้

 • มัศยาวตาร ปางแรกเป็น ปลา นั่นคือ เริ่มต้นจากทะเล
 • กูรมาวตาร ปางที่สองเป็น เต่า นั่นคือ เริ่มขึ้นสู่บก
 • วราหาวตาร ปางที่สามเป็น หมู นั่นคือ พัฒนาการเป็นสัตว์บกเต็มตัว
 • นรสิงหาวตาร ปางที่สี่เป็น นรสิงห์ นั่นคือ ครึ่งคนครึ่งสัตว์
 • วามนาวตาร ปางที่ห้าเป็น พราหมณ์เตี้ย นั่นคือ เริ่มเป็นคนเต็มตัว
 • ปรศุรามาวตาร ปางที่หกเป็น ยักษ์หรือคนป่าถือขวาน นั่นคือ พัฒนาการทางด้านร่างกาย
 • รามาวตาร ปางที่เจ็ดเป็น พระราม นั่นคือ เริ่มมีการอยู่เป็นสังคมเมือง มีสงคราม มีการแยกเผ่าแยกพวก
 • กฤษณาวตาร ปางที่แปดเป็น พระกฤษณะ นั่นคือ เริ่มมีการพัฒนาทางด้านปัญญา เริ่มแสวงหาความรู้ระดับสูง
 • พุทธาวตาร ปางที่เก้าเป็น พระพุทธเจ้า นั่นคือ ศีลธรรมเสื่อม ก็ต้องมีผู้แนะนำสั่งสอน ชี้ทางออกของแนวทางการดำเนินชีวิต
 • กัลกยาวตาร ปางที่สิบเป็น กัลกี นั่นคือ พระเอกขี่ม้าขาวมาปราบยุคเข็ญในอนาคต

หมายเหตุ ตำนานนารายณ์ ๑๐ ปางนี้ มีตำนานหลากหลายและขัดแย้งกันมากมาย... และผู้เขียนในฐานะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ไม่เห็นด้วยในการนำพระพุทธเจ้าไปเป็นปางหนึ่งของระบบนี้ แต่ที่เล่ามาเพื่อให้เห็นแง่คิดเท่านั้น...

....... 

ตำราโหราศาสตร์ เรื่องทักษาซึ่งเป็นกำเนิดเทพเจ้าก็เช่นเดียวกัน... สรรพสิ่งเริ่มต้นทางทิศใต้และเป็นธาตุน้ำ เพราะอินเดียหรือชมพูทวีปมีตอนล่างคือทิศใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย... ดังนั้น เทพเจ้าทุกตนจึงมีกำเนิดที่นี้ แล้วก็ดำเนินไปประจำทิศต่างๆ... การดำเนินไปสู่ทิศต่างๆ นั่น จัดเป็น กำลังของเทพเจ้าตนนั้น ดังต่อไปนี้...

พระอาทิตย์ เกิดจากทิศใต้ ซึ่งเป็นธาตุน้ำ แล้วก็ดำเนินเวียนขวาไป ๖ ก้าว คือ

 1. ทิศใต้ (ทักษิณ)
 2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี)
 3. ทิศตะวันตก (ประจิม)
 4. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ)
 5. ทิศเหนือ (อุดร)
 6. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

และแล้ว... พระอาทิตย์ก็ประจำอยู่ทางทิศอิสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือ และมีกำลัง ๖ เพราะดำเนินมาจากทิศใต้ซึ่งเป็นจุดกำเนิด ๖ ก้าว... 

นั่นคือ ที่มาของกำลังพระเคราะห์ในระบบทักษาว่า พระอาทิตย์มีกำลัง ๖ ต้องบูชาด้วยของ ๖ อย่าง ต้องสะเดาะเคราะห์ด้วยอะไร ๖ อย่าง ตามที่บางคนเคยได้ยิน...

เทพเจ้าหรือพระเคราะห์อื่นๆ ค่อยนำมาเล่าในตอนต่อไป

คำสำคัญ (Tags): #พระอาทิตย์
หมายเลขบันทึก: 84274เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2007 18:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 เมษายน 2012 00:45 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (10)

สวัสดีครับท่าน ดีใจที่ได้เห็นพระ

 

แต่อ่านจบแล้ว ยังนึกไม่ออกว่าท่านจะสื่ออะไรครับ จะสื่อเรื่องเทวนิยม?หรือ....

เป็นกิจของสงฆ์ไหมหนอ?

P

ใครจะย้อนถามว่า กิจของสงฆ์ตามความเห็นของคุณโยมเป็นอย่างไร ?

ในบันทึกนี้ อาตมาก็นำเสนอแนวคิดทางโหราศาสตร์ ซึ่งเล่าไปเรื่อยๆ ผู้สนใจก็อาจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้...

อันที่จริงวิชาหมอดูนี้ จัดเป็นเดรัจฉานวิชา ซึ่งตามพระวินัย ห้ามสอนและห้ามเรียน เพราะผู้สอนเป็นผู้ลวง ผู้เรียนเป็นผู้หัดจะลวงหรือเป็นผู้หลงงมงาย..

ในฐานะ อาตมาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็พยายามนำเสนอหลักคำสอนตามที่เห็นว่าสมควรในกรณีนั้น...

ในฐานะ อาตมาเป็นอาจารย์ มจร....

ในฐานะ อาตมาเป็นลูกของโยมพ่อโยมแม่...เป็นเพื่อน...เป็นญาติ...

ในฐานะอาตมาเป็นคนไทย...

ในฐานะอาตมาเป็นมนุษยชาติคนหนึ่ง....

คุณโยม กระต่ายหูตก คงจะมีหลายฐานะเช่นเดียวกัน ฐานะเหล่านี้ คุณโยมคงจะจัดการไปตามความเหมาะสม...ซึ่งอาตมาก็จัดการไปตามนั้นเหมือนกัน

เจริญพร

 

วันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดของ ธาเลส บอกว่านำเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่าง

อืม....ติดตามอ่าน blog นี้มานานพอประมาณ

ก็เลยมีความคิดเห็นว่า  สิ่งที่พระอาจารย์ท่านเขียนมา

ก็มีหลากหลายเรื่องนะคะ  คุณกระต่ายหูตูบ เอ้ย ตก

น่าจะลองอ่านๆดู
ไม่มีรูป
กัน
ไม่มีรูป
คนอ่านblog
 • ความคิดเห็นอย่างหนึ่งอย่างใด อาจบ่งบอกถึงความเป็นจริงบางอย่างก็ได้
 • แม้ว่าความคิดเห็นนั้น มิได้ถูกต้องเป็นจริงทั้งหมด แต่อาจบ่งชี้บางส่วนของความเป็นจริงก็ได้
 • ถ้าคิดว่าความคิดเห็นนี้เท่านั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นจริง บ่งบอกถึงความคิดที่คับแคบ
 • ความคิดเห็นใดที่ปราศจากข้อโต้แย้ง จะค่อยๆ อ่อนแอลง และกลายเป็นเพียงความเชื่อในที่สุด

จำ จอน์ห สจ๊วด มิลล์ มาจ้า...

เจริญพร

 

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ

สารคดี "ตามรอยพระพุทธเจ้า" ของบริษัทพาโนรามา ได้เสนอไว้ในตอนหนึ่งว่า พุทธาวตาร เป็นความพยายามของศาสนา "เจ้าถิ่น" เพื่อเรียกศรัทธาจากพุทธศาสนา ซึ่งค่อนข้างมาแรงในขณะนั้น

ในสมัยพุทธกาล ไม่มีทีวี หนังสือพิมพ์ กูเกิ้ล คนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ ผมอนุมานว่าเรื่องเล่าเป็นวิธีการสร้างความสนใจที่มีประสิทธิผล เป็นการตลาดยุคโบราณครับ

มหาภารตะ -> กฤษณาวตาร

รามเกียรติ์ -> รามาวตาร

ดีมากเลยคับผมชอบ

กราบนมัสการค่ะ

P

ตามมาอ่านค่ะ แต่ไม่ค่อยเห็นด้วยที่นำพระพุทธเจ้าของเราไปเป็นปางหนึ่งในเรื่องนี้ค่ะ

ไม่มีรูป
วุฒินันท์
รู้สึกปลื้ม... บล็อกนี้ ไม่ได้เขียนต่อนานแล้ว
P
เป็นความฉลาดของนักปราชญ์ฮินดู... แต่พุทธศาสนิกชนทุกคนย่อมไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้
เจริญพร
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท