PowerPoint ตลาดนัดความรู้

ทาง รพ.ต้องการนำความรู้ที่ได้มาใช้อย่างจริงจัง
   ดิฉันได้รับ e-mail จาก ภก.นิอายุบ นิเงาะ ([email protected]) โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
   เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ตามข้อความข้างล่างนี้

เรียน อ.วัลลา ที่นับถือ

ทาง รพ.กะพ้อขอขอบพระคุณที่ อ.ได้ให้โอกาสในโครงการตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา ทำให้ได้ความรู้ ความคิด เทคนิคต่างๆ มากมาย และขอฝากขอบพระคุณทีมงานที่ได้ดูแลเหมือนเพื่อน เหมือนญาติ ทั้งๆ ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน (ประทับใจมากครับ) และเนื่องจากทาง รพ.ต้องการนำความรู้ที่ได้มาใช้อย่างจริงจัง จึงอยากขอรบกวนให้ อ.ช่วยกรุณาส่ง POWERPOINT ที่ อ.นำเสนอได้ไหมครับ ซึ่งจะนำไปสอนน้องๆ ที่ รพ.กะพ้อ ตลอดจนพี่น้อง รพ.ที่อยู่ต่างอำเภอในจังหวัดปัตตานีครับ (ใน cd ที่แจกไม่มี powerpoint ครับ)

ขอบคุณครับ

นิอายุบ

01-0964610  

 
   คุณนิอายุบยังเขียนบล็อกสั้นๆ แล้วด้วย (อ่านที่นี่) ดีใจที่ได้รับ message ค่ะ เพราะแสดงว่าทีมกะพ้อเดินทางกลับถึงบ้านด้วย
   ความปลอดภัยและใจยังคิดถึงตลาดนัดความรู้ของเราอยู่ อยากให้เขียนบ่อยๆ ค่ะ จะรออ่าน
   สำหรับ PowerPoint ที่ใช้ในตลาดนัดความรู้นั้น เดิมตั้งใจจะบันทึกลงใน CD แจกทุกทีม แต่เวลาทำงานจริงๆ ทีมงานหลงลืมไป
   ต้องขอโทษทุกท่านด้วย เรากำลังรอ VCD ที่อบอุ่นมีเดียกำลังนำไปตัดต่ออยู่ หากทีม รพ.ใดต้องการไฟล์ PowerPoint ด้วย
   โปรดแจ้งผ่านบล็อกนะคะ จะได้ส่งไปให้ทางไปรษณีย์พร้อมกับ VCD ของงาน (ถ้าไม่แจ้งในบล็อก ไม่ส่งนะคะ) 
  
   สำหรับคุณนิอายุบเราจะส่งให้ไปก่อนเป็นกรณีพิเศษ เพราะได้ติดตามทวงถามแทนเพื่อนๆ และต้องขอเวลานิดหนึ่งเพราะวันที่ ๑-๒
   ธันวาคม ๒๕๔๘ ทีมงานไปแสดงนิทรรศการอยู่งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ กันหมด คุณสุภาพรรณบอกว่าสัปดาห์
   หน้าจะรีบส่งให้ทันที
   ระหว่างนี้ถ้าท่านใดสนใจ ลองดู Handout ในไฟล์ pdf ต่อไปนี้ ซึ่งมี ๑๑ หน้า แบ่งให้มีขนาดเล็กลงได้ ๕ ไฟล์ค่ะ
   ไฟล์ที่ ๑  หน้าที่ ๑ 
   ไฟล์ที่ ๒ หน้าที่ ๒ 
   ไฟล์ที่ ๓ หน้าที่ ๓-๔ 
   ไฟล์ที่ ๔ หน้าที่ ๕-๖ 
   ไฟล์ที่ ๕ หน้าที่ ๗-๑๑ 
วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (2)

นิพัธ
IP: xxx.47.247.130
เขียนเมื่อ 
พี่วัลลา ผมขอด้วยคน
ทัศนีย์ ศรีวงศ์
IP: xxx.151.140.123
เขียนเมื่อ 

อาจารย์วัลลาคะ  โรงพยาบาลเขมราฐขอด้วยนะคะ