ภาพจะชัดหรือไม่ขึ้นอยู่กับวัดถุและแสง    แสงตกกระทบวัตถุทำให้มองเห็นวัตถุ  และวัตถุทึบแสงกันทางเดินของแสงทำให้เกิดเงาบนวัตถุและเงาบนพื้นที่อยู่ตรงข้ามกับทางเดินของแสง