ครูกิ้ม ครูเมืองคอน http://www.krukim1.com

ครู
โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1
Usernamedjkimmusic
สมาชิกเลขที่33792
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

วุฒิชัย  ฤกษ์มงคล
ภูมิลำเนา เกิดที่ บ้านทวดทอง ต.โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช
การศึกษา
                 - ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทวดทอง
                 - ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
                 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์
                 - ป.กศ.  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
                 - ป.กศ.สูง  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
                - ศษ.บ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การทำงาน
     - บรรจุครั้งแรก โรงเรียนวัดจันพอ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    - ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านทวดทอง
        
ครอบครัว

      - ภรรยา  นางศิรดา  ฤกษ์มงคล  ครูชำนาญการพิเศษ

 โรงเรียนวัดหญ้า สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1
     - บุตร ธิดา
        1. นายเศณวี  ฤกษ์มงคล อาจารย์ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช        
      2. น.ส. วิชุตา  ฤกษ์มงคล วิศกรรมศาสาตร์ (เคมี อินเตอร์)ม.ธรรมศาสตร์