บทเรียน KM ที่ได้รับจากประธาน CKO กรมอนามัย

ในใจของผม ผมคิดว่าผมจะส่งต่อข้อมูลนี้ไปให้คุณเอื้อจังหวัด CKO ในโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนสุ่ชุมชนอินทรีย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วยบรรดาหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภอ ได้อย่างไร ซึ่งจะตั้งวงเรียนรู้เรื่องนี้กัน ที่มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 28 มี.ค.
              วันนี้ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ของหน่วยงานอื่น เพื่อปรับใช้ในงาน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตนเอง...ในที่นี้ผมได้เรียนรู้ ประสบการณ์ การทำงานแบบ KM ของ CKO กรมอนามัย ที่คุณหมอนนทลี ท่านอุตส่าห์บันทึกและถ่ายทอดรวมไว้ในบันทึกนี้ ลิ้งค์ ในความคิดผม ผมคิดว่า CKO นครศรีธรรมราชเราหรือ CKO ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CKO จากหน่วยงานราชการควรจะได้นำมาเป็นบทเรียน เพื่อใช้เป็นแบบเรียนเรียนลัด ผมตั้งใจจะสรุปรวมความเห็นของ CKO ทุกท่านมาไว้ในบันทึกเดียวกันนี่ แต่สุดวิสัย ได้แต่ประสบการณ์ของท่านประธาน CKO นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ท่านเดียว ถือว่าเป็นตัวแทนองค์กรแล้วกัน

เคล็ดลับ ..ไม่ลับ ของ CKO กรมอนามัย

  • เชื่อว่า KM เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เปลี่ยนวิธีทำงานในบางแง่มุม เอื้ออำนวยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มากขึ้น           

  • ทำให้ KM ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน และในขณะทำงานก็ให้สรุปบทเรียนไปเรื่อยๆ

  • KM ทีม จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมแบบสั่งงาน หรือที่เคยทำกันมา มาเป็นกระบวนการการทำงานที่ส่งเสริมการ ลปรร.

  • การจัดกิจกรรม ลปรร.ในงานกันบ่อยๆ จะทำให้เพิ่มทักษะการฟังจับประเด็นได้มากขึ้น

  • การเล่าเรื่องความจริงถือว่าเป็นสุดยอดของการประชุม

  • ผู้บริหาร หรือ CKO ที่ดี ต้อง รู้จักเลือกใช้คน และสนับสนุนให้เขาทำงานได้

  • ทีม KM กลางจะรายงานท่านอธิบดี รองอธิบดีทุกคน เกี่ยวกับความเป็นไปของงาน KM ในหน่วยงานย่อย และทีม KM กลางจะไปเยี่ยมชื่นชมระดับหน่วยงานย่อย

  • การเป็น CKO ที่ดีก็คือการมาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่า ท่านได้ตัดสินใจอย่างไรในแต่ละขั้นตอนที่ทำให้เกิดผลนั้นๆขึ้นมา

           ส่วนเคล็ด หรือประสบการณ์จาก CKO ท่านอื่นๆก็น่าติดตามมาก ติดตามอ่านจากบล็อกนี้นะครับ ลิ้งค์ ซึ่งมีรายละเอี่ยดเยอะมาก ผมคิดว่าจะยำรวมเข้าไว้ในบันทึกเดียวกันนี้ แต่ก็สุดความสามารถอยากรบกวนคุณหมอนนทลีใช้ความพยายามต่อ....

          ในใจของผม ผมคิดว่าผมจะส่งต่อข้อมูลนี้ไปให้คุณเอื้อจังหวัด CKO ในโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนสุ่ชุมชนอินทรีย์ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วยบรรดาหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ ได้อย่างไร ซึ่งผมได้ฟังมาว่าจะตั้งวงเรียนรู้เรื่องนี้กัน  ที่มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 28 มี.ค.

         บทเรียนดีๆ ประสบการณ์ดีๆอย่างนี้ทำอย่างไรให้มันได้ใช้ต่อ

         เพราะ KM ภาคราชการ CKO สำคัญมากจริงๆ

         จะพริ้นแผ่นนี้ออกมาแจก หรือจะประสานฝ่ายจัดให้เปิดบันทึกบล็อกคุณหมอนนทลีให้ได้อ่านกัน กำลังคิดอยู่.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ ครูนง ... ดีใจค่ะ ที่เรื่องราวนี้มีประโยชน์

คุณหมอนนทลี ครับ

       มีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ ...ขอบอก สำคัญว่าจะแตกหน่อต่อยอดความรู้นี้ได้อย่างไร นี่คือคำถามที่ต้องช่วยกันสานต่อ