วัลลภา17

แผนกโสตทัศนูปกรณ์

วันนี้มาฝึกงานได้ย้ายแผนกไปอยู่แผนกโสตทัศนูปกรณ์ อยู่กับพี่จิว

ช่วงเช้า 9.00-16.00

     งานวันนี้ไม่ได้ทำอะไรมาก แต่พี่ปุ๋ยให้งานทำโดยให้แยกม้วนวีดีโอแบ่งเป็นประเภทของงาน ว่าป็นพิธีเปิด/แถลงข่าวและเหตุการณ์ที่สำคัญโดยให้เขียนใส่กระดาษแล้วติดไว้ที่หน้าม้วนวีดีโอ ม้วนวีดีโอที่พี่ปุ๋ยให้ทำนั้นเยอะมาก ทำได้จนถึงเวลาเย็นเลย การจดแยกหมู่นั้นมีใบบอกว่าเรื่องในวีดีโอประเภทนี้ต้องจัดไว้ในหมวดไหน เราก็เขียนติดไว้ทีหน้าม้วน

     นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นที่แผนกโสตทัศนูปกรณ์ถึงแม้ว่าเราจะอยู๋ที่กฟผ.มา 3อาทิตย์แล้ว แต่ที่แผนกโสตทัศนูปกรณ์นี้เรายังใหม่อยู่ต้องใช้เวลาเรียนรู้งานต่อไปเรื่อยๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของวัลลภาความเห็น (1)

เด็กศิริราช
IP: xxx.28.180.201
เขียนเมื่อ 

อ่านและส่งเร็วจังนะเด็ก กฟผ. เนี้ย