เมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปอบรมเรื่อง การจัดการความรู้ กับอจ.ดร.ประพนธ์  ท่านแนะนำการใช้ Blog เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และเปลี่ยนความรู้ที่มีประสิทธิภาพ     ผมรู้สึกยินดีมากและเห็นประโยชน์  จึงตั้งใจว่าจะใช้ เป็นช่องทางในการสื่อสารความรู้ เรื่องการจัดการคุณภาพให้กับ  บุคลากรในสถาบันธัญญารักษ์ และเครือข่ายศูนย์บำบัดยาเสพติด  รวมทั้งด้านทันตกรรม และด้านการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลทั่วไป  ดังนั้นในอีกไม่ช้า ผมจะค่อยๆ  นำเรื่องราวดีๆ นำมาลงใน Blog ต่อไปครับ