เมื่อวาน ช่วงบ่ายวันพุธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงธรรม โดยจะเป็นการจัดบรรยายจากวิทยากร  ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อเรื่อง โชคชะตาราศี ฤาจะสู้วิถีแห่งธรรม โดย รศ.สำเร็จ  ยุระชัย ณ ห้องประชุม นิธิภาวี  ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น         พอดีตัวเองไม่ว่างไปฟังบรรยายดังกล่าวเพราะหลายคนในสำนักงานคณบดีสนใจไปฟังและแทบจะไม่เหลือใครในสำนักงานอยู่ จึงได้อยู่ช่วยเฝ้าสำนักงาน วิ่งรับโทรศัพท์สนุกสนาน เพราะโทรศัพท์จะดังขึ้นเป็นระยะ  ช่วงเย็นทุกคนก็กลับมาทำงานต่อ  แต่วันนี้ พบเอกสารที่ผู้จัดแจกในการฟังบรรยาย เห็นว่าน่าสนใจ  จึงนำมาอ่านที่บ้าน  น่าสนใจดี  มีบทความ เรื่องความสุขที่แท้จริง ที่อ่านแล้วพอสรุปได้ คือ       1. ความสุขจากการสัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือสุขปนทุกข์                   2. ความสุขจากจิตที่สงบ คือความสุขจาก 2 วิธี คือ                         - ทำจิตใจให้สงบด้วยสมาธิหรือสมถกรรมฐาน                         - ทำจิตใจให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งด้วยวิปัสสนากรรมฐาน            และ 3. ความสุขจากจิตที่เป็นอิสระ เป็นความสุขสุดยอด ของความสุข จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถทำชีวิตให้เป็นอิสระ จากการตกเป็นทาสของ ความโลภ ความโกรธ ความหลงคุณละคะ    สุขอย่างไร