วันนี้รู้สึกอ่อนใจกับ ๒ เรื่อง

   เรื่องแรกกับการประกาศปิด ITV ( ชั่วคราวมั้ง )  ส่วนตัวรู้สึกเสียดายเพราะชอบดูช่องนี้ตรงที่มีข่าวมากกว่าละคร ข่าวที่พยายามหาข้อมูลเชิงลึก หากมีนักข่าวที่ยึดมั่นในอาชีพนักข่าว ผู้เสพข่าวก็ได้ประโยชน์  และมีสาระแฝงหลายๆรายการ ที่ชื่นชอบคือรายการสบายๆ" what is it "  ต่อไปคงไม่ได้ดูแล้ว ก็เลยเสียดาย

  เรื่องที่อ่อนใจวันนี้อีกเรื่องก็การปิดทางพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ  บางทีการให้โอกาส การดูแลที่ไม่เห็นคุณค่าก็ต้องสอนด้วยการไม่ให้โอกาส คุณค่านั้นก็จะกลับมาให้เห็น

   การตัดสินที่ชี้ขาดทำให้เกิดการสูญเสียแต่ในเวลาเดียวกันก็เพื่อความถูกต้องที่ไม่ใช่ความถูกใจ