ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป

กฤชกร
ชาวจีนเป็นผู้ค้นคิดกระดาษขึ้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว โดยทำ ด้วยมือจากเส้นใยของเชือกป่านและผ้าเก่า ต่อจากนั้นก็ได้แพร่หลายไปยังตะวันออกกลางและยุโรป เครื่องทำกระดาษเครื่องแรกประดิษฐ์โดย ชาวฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2341 และ 5 ปีต่อมา เครื่องทำกระดาษเครื่องแรกได้สร้างขึ้นในประเทศอังกฤษ

     ธุรกิจด้านการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ หรือธุรกิจประเภทอื่นๆ ตามสำนักงาน และแม้แต่ ในบ้านเรือนก็เป็นแหล่งที่มาของกระดาษใช้แล้วทั้งสิ้น ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ วารสาร บรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้ว เศษกระดาษจากโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ และ สำนักงานต่างๆ ซึ่งกระดาษเหล่านี้สามารถนำมาทำให้มีคุณค่าขึ้นได้ โดยใช้ เป็นวัตถุดิบสำหรับทำผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปหรือ molded pulp products ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป มักจะใช้เพื่อการบรรจุภัณฑ์เป็น ส่วนใหญ่ เช่น ถาดหรือกล่องสำหรับบรรจุไข่ ถาดและกล่องสำหรับบรรจุ ผลไม้ ซึ่งมีรูปร่างและขนาดต่างๆ กัน แผ่นรองขวดเพื่อกันแตก ถาดซึ่งใช้ แทนถาดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้ฟิล์มยืดห่ออีกครั้งหนึ่ง วัสดุ กันกระแทกสำหรับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือต่างๆ และแผ่นกั้น และยังใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ได้เช่น กระถางต้นไม้เพื่อเพาะชำ หรือรองด้านในกระถางต้นไม้สำหรับแขวนถาดรูปไตใช้ในโรงพยาบาล ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ฝ้าเพดาน เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์กระดาษขึ้นรูปสามารถนำมาใช้ได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากสลายตัวได้ตามปกติ จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปส่วนใหญ่เป็นเศษกระดาษต่างๆ และมีเยื่อบริสุทธิ์ผสมบ้าง การเลือกใช้วัตถุดิบชนิด ใดนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์และความต้องการในการใช้งาน เศษกระดาษ แบ่งออกได้หลายชั้นคุณภาพ ชั้นคุณภาพดีส่วนใหญ่จะเป็นเศษที่เหลือจากการตัดริมของกระดาษชนิดดีจากโรงงานผลิตกระดาษโดยตรง เนื่องจากเศษกระดาษเหล่านี้จะมีคุณภาพใกล้เคียงกับเยื่อบริสุทธิ์และไม่มีการปนเปื้อนของหมึกพิมพ์และสิ่งสกปรกอื่นๆ หรืออาจเป็นเศษที่รวบรวมจากกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ต้องเป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูง และไม่พิมพ์ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ทำบรรจุภัณฑ์อาหาร เศษกระดาษชั้นคุณภาพรองลงมาได้แก่ เศษกล่องกระดาษลูกฟูก ส่วนเศษกระดาษที่รวบรวมมา จากกล่องกระดาษแข็งใช้แล้ว และกระดาษหนังสือพิมพ์นั้นจัดอยู่ใน ระดับชั้นคุณภาพต่ำ ซึ่งเหมาะกับการใช้ทำกระถางเพาะชำ โดยทั่วไปแล้วเศษกระดาษจะมีปริมาณสัดส่วนในการใช้มากที่สุดเพราะช่วยลดต้นทุนการผลิต การทำผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษจะไม่ใส่สารเคมีใดๆ เลยก็ได้ หรืออาจจะผสมแป้งและขี้ผึ้งลงไปด้วยเพื่อช่วยในการทนน้ำ หรือผสมสีที่ละลายน้ำ เพื่อเพิ่มความสวยงามอีกด้วยก็ได้ขั้นตอนการผลิตจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมเยื่อโดยการตีวัตถุดิบให้กระจายตัวในน้ำอย่างสม่ำเสมอ ใส่ส่วนผสมต่างๆ ลงไป ในการขึ้นรูปนั้น ชุดตะแกรงแม่แบบที่ทำเป็นรูปผลิตภัณฑ์ตามต้องการ ซึ่งติดอยู่บนดรัมจะหมุนด้วยความเร็วสม่ำเสมอและตักเยื่อในถังด้านล่างติดบนตะแกรงแม่แบบ แล้วถูกถ่ายเทไปสู่แม่แบบที่เป็นตัวประคองเพื่อนำเข้ากระบวนการทำแห้ง ต่อไป การทำแห้งอาจใช้การตากแห้งด้วยแสงแดด หรือใช้ลมร้อนเป่า หากต้องการทำให้แห้งด้วยกระบวนการต่อเนื่องจะมีสายพานนำผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้วผ่านเข้าสู่อุโมงค์ลมร้อน ความชื้นของผลิตภัณฑ์ที่ทำแห้งแล้วอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 10 อาจเพิ่มขั้นตอนการพิมพ์เพื่อความสวยงามหรือบอกรายละเอียดเพิ่มเติม บนเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้ว โดย ติดตั้งแท่นพิมพ์ต่อจาก ขั้นตอนการทำให้แห้งก็ได้หากต้องการ

                                611.jpg62.jpg

เศษกระดาษ...วัสดุมีประโยชน์
    ชาวจีนเป็นผู้ค้นคิดกระดาษขึ้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว โดยทำ ด้วยมือจากเส้นใยของเชือกป่านและผ้าเก่า ต่อจากนั้นก็ได้แพร่หลายไปยังตะวันออกกลางและยุโรป เครื่องทำกระดาษเครื่องแรกประดิษฐ์โดย ชาวฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2341 และ 5 ปีต่อมา เครื่องทำกระดาษเครื่องแรกได้สร้างขึ้นในประเทศอังกฤษ เพื่อทำการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ในระยะแรกๆ นั้น วัตถุดิบที่ใช้ทำกระดาษคือ ฟางข้าว กระดาษใช้แล้ว เศษฝ้าย และอื่นๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2387 ความต้องการใช้กระดาษเพิ่มมากขึ้น จนต้องนำไม้มาทำเป็นเยื่อเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ จึงนับได้ว่า กระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ กระดาษแต่ละตันนั้นต้อง ใช้ไม้ประมาณ 3 ต้น ใช้กระแสไฟฟ้าถึง 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ใช้น้ำมัน 31,500 ลิตร และยังปล่อย มลพิษให้สิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพื่อเป็นการรักษาและเก็บทรัพยากรไว้ใช้ได้นานขึ้น จึงได้มีการนำกระดาษใช้แล้วมาผสมเป็นวัตถุดิบใน การทำกระดาษ โดยปนกับ เยื่อใหม่ได้สูงถึง 4050% หรืออาจใช้เยื่อเก่าล้วนเพื่อทำเป็นกระดาษแข็ง
การผลิตกระดาษจากเศษกระดาษ นั้นจะนำกระดาษผสมกับน้ำแล้วใช้เครื่องตีเพื่อแยกเยื่อออกมาปนอยู่กับน้ำ เติมสารเคมีหรือแยกเอาหมึกพิมพ์ออก เยื่อที่ปนอยู่ในน้ำจะผ่านไปยังตะแกรงซึ่งจะแยกเยื่อออกจากวัตถุอื่นๆ เช่น แก้ว โลหะ พลาสติก และสิ่งอื่นๆ ที่ปนอยู่ โดยทำเยื่อให้เป็นแผ่น บีบน้ำออก อบให้แห้ง แล้วรีดให้เรียบ อาจจะเคลือบแป้งที่ผิวหน้า แล้วม้วนหรือตัดเป็นแผ่น
กระดาษใช้แล้วมีหลายประเภท ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า เศษที่เหลือจากการพิมพ์ กระดาษคอมพิวเตอร์ กล่องกระดาษลูกฟูกใช้แล้ว เศษกระดาษใช้ในสำนักงาน เศษที่เหลือจากกระดาษที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงกระดาษหลายชั้น กล่องกระดาษ กระดาษสีน้ำตาล เป็นต้น
กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ใช้เพื่อการขนส่งสินค้า ปัจจุบันการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อใช้กล่องนี้ บรรจุสินค้าแล้ว จะมีผู้รวบรวมนำไปใช้ประโยชน์ต่อและมักจะพิมพ์สัญลักษณ์ ลูกศร 3 อัน ไว้ที่กล่องด้วย เพื่อแสดงว่ากล่องนี้สามารถนำกลับไปตีเป็นเยื่อ แล้วผลิตเป็นกระดาษต่างๆ ใหม่ได้
ที่มา : http://www.mew6.com/composer/package/package_52.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ#เศษกระดาษ

หมายเลขบันทึก: 82237, เขียน: 06 Mar 2007 @ 14:49 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)