เวลาทำเยลลี่ ขณะเทน้ำเยลลี่ลงในพิมพ์ ควรกระดกถาดถ้วยพิมพ์ให้เอียงเล็กน้อย แล้วจึงเท ใช้นิ้วเคาะถ้วย 3-4 ที เวลาเยลลี่แข็งตัวจะได้ไม่มีฟองอากาศอยู่ข้างใน