วันนี้ผมได้รับซีดีเกี่ยวกับการรายงานข้อเท็จจริงในการปฏิรูปการปกครอง ของคณะปฏิรูปการปกครองฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา ให้ทุกท่านที่สนใจเข้าไปหาอ่านได้