คนเรามักจะขาดความอดทนได้ง่ายง่ายเมื่อมีแรงกระตุ้นทางลบเข้ามารบกวนในชีวิตประจำวัน เช่นเมื่อมีคนมาพูดให้คุณได้ยินว่า "คุณนะเหรอมีจริยธรรม งานข้างในไม่เห็นทำ ทำแต่งานข้างนอก" คุณจะรู้สึกอย่างไร ? 1.วิ่งเข้าไปชนคนที่มาบอก หรือ  2.วิ่งเข้าไปตอบโต้กับคนที่พูดฝากมาบอก 3.เฉยๆ????สำหรับ kead ไม่เลือกทั้งสามข้อ แต่จะกลับมานั่งคิด อันดับแรก คิดถึงเกมส์ 10 คนบอกต่อ เกมส์นี้ข้อมูลข่าวสารอาจจะคลาดเคลื่อนได้ จากคำพูดดีกลายเป็นร้าย ถ้าแปลข้อมูลที่ได้ยินมาผิดๆ แต่ก็พิจารณาตัวเราร่วมด้วยว่ามีหรือเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่?  อันดับสอง คิดถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงหลักกาลามสูตร 10 ได้แก่ 1.อย่าได้เชื่อถือ ตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมามา 2. อย่าได้เชื่อถือ ตามถ้อยคำสืบๆกันมามา 3. อย่าได้เชื่อถือ โดยตื่นข่าวว่าได้ยินอย่างนี้มา 4. อย่าได้เชื่อถือ โดยอ้างตำรามา 5. อย่าได้เชื่อถือ โดยเดาเอาเองมา 6. อย่าได้เชื่อถือ โดยคาดคะเน มา 7. อย่าได้เชื่อถือ โดยความตรึกตามอาการมา 8. อย่าได้เชื่อถือ โดยชอบใจว่าต้องกับทิฐิของตัวมา 9. อย่าได้เชื่อถือ โดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้มา และ10.อย่าได้เชื่อถือ โดยความนับถือว่าสมณะนี้คือครูของเรา มาจนกว่าเราจะประจักษ์ด้วยตัวของเราเองและนำมาพิจารณาร่วมกับคำว่าเกิดดับอยู่ที่เรา และอันดับสาม kead คิดถึงหลักขันติ ได้แก่ มีความอดกลั้นทำราวกับว่าไม่ได้ยิน ทำหูเหมือนหูกระทะ และไปใส่ใจ สนใจ แต่ในเรื่องที่จะทำความเจริญให้แก่ตนเอง และเป็นผู้ไม่ดุร้าย คือ สามารถข่มความโกรธไว้ ไม่โกรธไม่ทำร้ายทำอันตรายด้วยอำนาจแห่งความโกรธนั้น ไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเจ็บแค้นใจจนน้ำตาไหล ด้วยอำนาจความเกรี้ยวกราดของเรา และมีใจเบิกบานแจ่มใสอยู่เสมอ ๆ ไม่พยาบาท ไม่โทษฟ้า โทษฝน โทษเทวดา โทษโชคชะตา หรือโทษใคร ๆ ทั้งนั้น พยายามอดทนทำการงานทุกอย่างในหน้าที่ของเราด้วยใจเบิกบานและทั้งสามอันดับที่เลือกมานั้น kead พยายามฝึกและฝึก ซึ่งก็เริ่มได้ผลบ้าง ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ยังฝึกอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเมื่อทำได้ ทำให้เรารู้สึกสงบ สบาย แต่ถ้าทำไม่ได้มันทำให้เราร้อนรุ่ม อยากทำในสิ่งตรงข้ามกับสามอันดับที่เลือกมาใช้เลยที่เดียว

อยากให้คนที่ได้อ่านลองทำดูอย่างน้อยเราก็จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่จะมีใครเดือดร้อนเพราะการกระทำอย่างนี้ของเราหรือเปล่าไม่รู้...5555

  "บุคคลอดทนต่อคำของผู้สูงกว่าได้ เพราะความกลัว
อดทนถ้อยคำของผู้เสมอกันได้ เพราะเหตุแห่งความดี
ส่วนผู้ใดในโลกนี้ อดทนต่อคำขอของคนเลวกว่าได้
สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่า ความอดทนนั้นสูงสุด"
(พุทธพจน์)