วันนี้ได้รูปมาลงใน blog ให้ดูจากที่เคยเล่าไว้ ตอน๑

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ เดินกันอย่างมีสติจริงๆ จะได้สติติดตัวจ๊ะหนูๆ