สวัสดีเพื่อนๆ ชาวสม.4 วันนี้จะมาพูดคุยกันเหมือนแต่จะเป็นบทสรุปก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้นักศึกษามีความรู้แบบบูรณาการเพื่อในชีวิตจริงไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพราะถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นระบบผลสำเร็จก็จะตามมาโดยง่ายสุดท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ ในกลุ่มที่ได้ช่วยเหลือดูแลกันจนสามารถทำการศึกษาชุมชนสำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดีขอบคุณเพื่อนๆ สม.4 ทุกคนที่พยามช่วยกันฉุดช่วยกันดึงให้เพื่อนๆ มีกำลังใจเรียนต่อไป