การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทายความสามารถและสร้างสุขภาพที่ดีกับคุณคนทุกเพศทุกวันล้วนต้องการออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายจะนำสิ่งที่ดีๆ มาให้ตัวคุรอย่างมากมายนอกจากคุณจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพที่ดีแล้ว คุณยังมีบุคลิกภาพที่ดี รูปร่างที่สง่างาม จิตใจที่แจ่มใส อารมณ์ที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น มีไหวพริบและสติปัญญาที่ดีอีกด้วย
สมรรถภาพทางกายดี
การออกกำลังกายจะช่วยให้ระบบต่างๆ ของร่างกายมีการปรับตัวให้สามารถทำงานที่หนักขึ้นส่งผลให้กล้ามเนือ้และมีกระดูกมีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถประกอบภารกิจกรทำงานได้มากขึ้น มีความอดทนและทำงานได้นานขึ้นมีความคล่องแคล่วว่องไว กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่าตลอดเวลา มีน้ำหนักตัวที่สมส่วน เพราะการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สามารถช่วยลดไขมันในร่างกายและลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ทำให้มีรูปร่างและบุคลิกภาพที่ดี
จิตใจแจ่มใส อารมณ์เบิกบาน
จิตใจแจ่มใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง เมื่อร่างกายแข็งแรง ก็จะส่งผลให้จิตแจ่มใสเบิกบานไม่โมโหง่าย ไม่ใจร้อน มีความสุขุมรอบคอบ ยิ้มแย้มสดชื่นตลอดวัน และช่วยคลายเครียดได้เป็นอย่างดี
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและมีภูมิคุ้มกันโรค
การออกกำลังกายและเล่นกีฬา สามารถป้องกันบำบัดรักษาบางโรคได้ อาทิเช่น
  • โรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด
  • โรคหัวใจ
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคเบาหวาน
  • โรคอ้วน
  • โรคภูมิแพ้ หอบหืด
  • โรคซึมเศร้า
  • โรคกระดูกพรุนกระดูกเสื่อม
  • โรคข้อต่างๆ