ทีมอุดรธานี นำโดยคุณหมอยุ้ย เป็นทีมที่ 2 และทีมสุดท้ายในปีนี้ของโครงการ CT 2 ของกองเอดส์ฯ (BATS) และศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ ด้านเอดส์ ( TUC )

ที่จะมารับเทคโนโลยี่ การกระจายการบริการยาต้านไวรัสในเด็กไปสู่ รพ ชุมชน 19 -23 กพ 2550   ทีมแรกจากอุบล จำได้ไหม? ที่ http://gotoknow.org/blog/pedaidscr/64800

  จาก อุดรธานี คุณหมอยุ้ยนำทีมมา  9 คน หมอ พยาบาล เภสัชกร และทีมเครือข่าย 3 คน  

มาทั้งทางอากาศ ทางบก มีทั้งลูกผสมคือนั่งเครื่องมาลงเชียงใหม่ ต่อรถมาเชียงราย และนั่งรถตู้เหมามาจากอุดรเลย  

   

แลกเปลี่ยน เรียนรู้กัน 5 วัน ทีมอุดรคนขยันมาเช้าทุกวันก่อนทีมเชียงรายอีก เอาการเอางานกันจริงจัง ดูทุกจุด ถามทุกอย่าง

แถมยังให้ข้อคิดข้อแนะนำที่น่าสนใจกับทีมเชียงราย และ AAR  กันทุกวัน ทั้งในกระดาษ และในกลุ่มประชุม

วันแรก เราแจกคู่มือเล่มหนาเลยค่ะ ที่เสร็จสดใหม่ แล้วชี้แจงว่าจะจัดให้ทีมดูการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มยา 1 วัน

เป็นเชิงว่า เกิดดูงานเสร็จไม่ได้อะไร ก็อุ่นใจละว่า ได้คู่มือ ปึกใหญ่ไปก่อนละน้า