การบริหารความขัดแย้ง

PuPu
ความขัดแย้งมิใช่ "ปัญหา" แต่ ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไป ที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆที่ ทุกๆหน่วยงาน
            เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิควิธีลดความขัดแย้ง เพื่อการบริการที่ดี" ณ โรงแรมแม่อ่องสอน เม้าท์เท่นอินน์  จังหวัดแม่อ่องสอน  ซึ่งในงานนี้เราได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เกษมสันต์ บุญญกาญจน์  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารความขัดแย้ง"   ประวัติของท่านน่าสนใจไม่น้อยสำหรับพวกเราค่ะ เพราะท่านเป็นบุคคลที่มีความสามารถหลายๆด้าน ท่านเล่าว่า จบปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์  ระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และนำหลักการบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้กับราชการตำรวจด้วย แปลกไหมล่ะคะ ที่สำคัญไปกว่านั้น ท่านเพิ่งจะกลับจากการปฏิบัติภารกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่เราทราบกันดีว่ามีความขัดแย้งมากแค่ไหน   ซึ่งท่านได้ให้หลักและข้อคิดไว้ดังนี้ค่ะ
          พ.ต.อ.เกษมสันต์   ได้บอกว่า ในการ "ลดความขัดแย้ง" อันดับแรกเลยต้องมีทักษะในการพูดที่ดีค่ะ เพราะคำพูดเป็นสื่อกลางในการสื่อสารจากผู้พูดและผู้ฟัง การใช้คำพูดเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องรู้จักใช้คำพูด กับผู้ฟังระดับต่างๆด้วย   ความขัดแย้งมิใช่ "ปัญหา" แต่ ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไป ที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆที่ ทุกๆหน่วยงาน อันเนื่องมาจากบุคคลเกิดความรู้สึกและมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ตามทัศนะคติ ความเชื่อ วิถีชีวิต  ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับบุคคล  ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม  หรือระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน   ผลของความขัดแย้งมีทั้งผลดีและผลเสีย  แต่ที่เราเห็นกันโดยทั่วไปมักจะมีแต่ผลเสียเป็นส่วนใหญ่  ข้อดีของความขัดแย้งก็มีให้เห็นบ้างเหมือนกัน เช่น ก่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาอันจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป  เทควิธีลดความขัดแย้งมีมากมายหลายเทคนิค เช่น การแก้ปัญหา การวางจุดมุ่งหมายร่วมกัน การหลีกเลี่ยง การประนีประนอมและการใช้คำพูดที่เหมาะสม  แต่ที่สำคัญที่สุด จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NU Graduate School ---> Staff

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารความขัดแย้ง เทคนิควิธ๊ลดความขัดแย้ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร#พ.ต.อ.เกษมสันต์

หมายเลขบันทึก: 80291, เขียน: 23 Feb 2007 @ 18:04 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 13:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • อยากให้ลงรายละเอียดมากกว่านี้ครับ
  • การพูดพูดอย่างไร พูดอย่างไรดี อย่างไรไม่ดี
  • จะได้นำไปใช้
  • ขอบคุณครับ
พ.ต.อ.เกษมสันต์ บุญญกาญจน์
IP: xxx.147.28.61
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณบีเวอร์

จำหลักง่ายๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้ พูดดี คิดดี ทำดี ไว้

เชื้อโรคนั้นเข้าทางปาก แต่ภัยอันตรายออกจากปาก

ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้รักสามัคคี รู้จักให้อภัยกัน ทำให้ชีวิตมีความสุข

ความอดทนเป็นบิดา ความประหยัดเป็นมารดาของคุณธรรม