ปั้มน้ำที่ใช้สูบน้ำบาดาลหรือที่เราเรียกว่าปั้มชัก ซึ่งเป็นแบบเก่าๆที่เห็นกันมานาน วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีดัดแปลงปั้มชักให้เป็นปั้มน้ำอัติโนมัติ เพื่อใช้กับครัวเรือนหรือ หอพักก็ได้ ในช่วงที่น้ำเริ่มขาดแคลน ประปาไม่มา หรือ มาก็ไม่มีแรงดันพอ เปิดฝักบัวไม่ได้

ปั้มน้ำที่มีขายอยู่ทั่วไปนั้น จะมีแบบปั้มน้ำอัตโนมัติ ราคาก็อยู่ที่ 3 พันบาทขึ้นไป และปั้มชักซึ่งก็ราคาเริ่มที่ 2 พันกว่าขึ้นไป ซึ่งช่วงที่ข้าวของแพง น้ำมันแพง การนำของที่เหลือหรือไม่ได้ใช้มาดัดแปลงใช้งาน นับได้ว่าช่วยให้มีเงินเก็บเพื่อไปใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นมากกว่าต่อไป

หลักการคือ นำปั้มชักธรรมดาที่ไม่ใช่อัตโนมัตินี้มาทำให้มันอัตโนมัติ กล่าวคือเราต้องไปซื้อ pressure switch ที่ใช้สำหรับปั้มน้ำอัตโนมัติมาติดตั้งเพิ่มเติมราคาก็อยู่ประมาณ 300 บาท โดยเลือกซื้อที่มีความดันไม่มากนักก็ได้ ที่ผมใช้ ต่ำสุดที่ทำให้สวิตช์ทำงาน คือ 0.8 สูงสุด 1.8 (หน่วยจำไม่ได้ครับ) พอได้มาก็นำมาต่อท่อ 3 ทางแยกจากท่อที่จ่ายน้ำประปา ทำเหมือนกับจะต่อก็อกน้ำแต่เอามาใส่ สวิตช์ความดันตัวนี้แทน

สายไฟต่อไปที่มอเตอร์ปั้มน้ำเส้นเดียว อีกเส้น ต้องผ่านเข้าที่สวิตช์ความดันตัวนี้ อีก 1เส้นที่เหลือของสวิตช์ความดัน ก็ต่อไปที่มอเตอร์

ทำการต่อท่อน้ำเข้าให้เรียบร้อย ท่อน้ำออก ก็ต่อไปใช้งาน

เมื่อต่อท่อต่อสายให้เรียบร้อยก็ทำการจ่ายไฟให้มอเตอร์ มอเตอร์ก็จะหมุนปั้มน้ำ ความดันน้ำในท่อก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงค่าที่สวิตช์ความดันตั้งไว้ มันก็จะตัดวงจร ทำให้ปั้มน้ำหยุดทำงาน และจะยังไม่ทำงานจนกว่าจะมีใครเปิดก๊อกน้ำหรือฝักบัวจนความดันน้ำลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้ สวิตช์ความดันก็จะทำงานอีกครั้ง ทำให้น้ำที่เราใช้มีความดันอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องห่วงว่าจะเปิดฝักบัวไม่ได้ รับรองว่าปั้มน้ำอัตโนมัติข้างบ้านรับรองว่าสู้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะปั้มชักมีแรงอัดมากกว่าครับ

ที่สำคัญนะครับ ต้องไม่ดูดจากท่อเมนโดยตรงนะครับ เพราะว่าจะทำให้คนอื่นที่ใช้น้ำท่อเดียวกันกับเราเดือดร้อน เพราะเครื่องเราจะดูดเอาน้ำมาใช้คนเดียวคนอื่นที่ไม่มีเครื่องปั้มน้ำ จะไม่ได้ใช้ จะต้องต่อมาสำรองไว้ในโอ่งหรือตุ่มหรือภาชนะอื่นๆก่อนครับ สำหรับผมใช้โอ่งแดงขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วมาใช้งานโดยไม่ต้องไปซื้อหาแท้งใหม่มาใช้ให้เปลืองเงิน