นายอิสรา   กายสิทธิ์  หน้าที่ หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อ

ความคืบหน้าที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา

ฝ่ายผลิตสื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ให้จัดทำโลโก้บริษัทและทำการสกรีนโลโก้บริษัทลงบนเครื่องแบบพนักงาน พร้อมทั้งทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การอบรมประดิษฐ์ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ ออกแบบแผ่นพับและจัดทำสื่อตามที่ฝ่ายต่างๆร้องขอมา ซึ่งดำเนินการไปแล้วในบางส่วน หากมีความคืบหน้าใดๆผมจะรายงานเพิ่มเติมครับ

นายอิสรา   กายสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อ