เรียน อ. ที่เคารพ

       จากการทำการศึกษาวงจรชีวิตของผึ้งงาน ผมขอรายงานการตรวจดูผึ้งในรอบแรก นะครับ

    ได้ทำการศึกษาผึ้งจำนวน 5 รัง ดดยกำหนดให้ รังที่ 1,2,3,4,และ 5 เป็นรัง A,B,C,D and E ตามลำดับ ซึ่งได้ทำการศึกษาโดยการแต้มสี ที่รัง B และ รง D ไปแล้ว โดยรัง B ได้ทำการแต้มจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 กำหนดให้แต้มสี ชมพู จำนวน 14 ตัว  โดยทำการแต้มในวันที่ 17 /11 /48 เวลา 10.30 น. และครั้งที่ 2 กำหนดให้แต้มสี เขียว จำนวน 21 ตัว โดยทำการแต้มในวันที่ 18/11/48 เวลา 16.30น.  ซึ่งได้ไปตรวจดู ในวันที่ 20 ,21 และวันที่ 23 พบว่า ในวันที่ 20 และ 21 นั้น จำนวนผึ้งยังคงอยู่กันครบ และสังเกตุเห็นว่า ผึ้งงานที่ถูกแต้มสีเดินเล่นอยู่ภายในรัง บ้างก็เอาหัวมุดลงไปที่รูรวง ซึ่งมรอาหารอยู่ ส่วนวันที่ 23 พบว่า ผึ้งงานที่ถูกแต้มสีชมพู มีจำนวน 9 ตัว จากเดิม 14 และผึ้งงานที่ถูกแต้มสีเขียว มีอยู่ 16 ตัว จาก 21 ตัว

      รัง D ได้ทำการแต้มสี ฟ้า จำนวน 20 ตัว ในวันที่ 20/11/48 เวลา 11.00 น. และจากการตรวจดูพบว่า ในวันที่ 21 จำนวนผึ้งงานที่ถูกแต้มสียังคงอยู่ครบ แต่ในวันที่ 23/11 นี้ จำนวนผึ้งงานที่ถูกแต้มสี มี 16 ตัว จากการสังเกต พบว่า ผึ้งงานที่ถูกแต้มสี เดินเล่นอยู่ภายในรัง และ ในวันที่ 23/11 ได้สังเกตเห็นว่า ผึ้งงานที่ถูกแต้มสี ได้ทำปากไปปขมุบขมิบกับผึ้งตัวอื่นที่อยู่ในรัง นอกจากนี้ผึ้งบางตัวยังมุดอยู่ในรวงที่มีอาหารอยู่ด้วย

    ข้อสังเกตุ...วันนี้เวลาประมาณ 12.50 น. ผมได้เดิมผ่านบริเวณหลังตึก ชีวะ เพื่อที่ไปเรียนวิชาสรีรวิทยาของสัตว์ ผมได้เห็นกล่องเลี้ยงผึ้งรัง D ลงมาวางอยู่ที่พื้น ตอนแรกผมก็เข้าใจว่า อ. เอามาวางไว้รึเปล่า ต่ผมก็ได้ตัดสินใจ ยกเอามาวางไม่ที่ขาดังเดิม ละเมื่อเปิดรังดู ก็พบว่า คอนเลี้ยงผึ้ง เหมือนกับมีคนมาเปิดดู เพราะ ถูกเรียงอย่างกระจัดกระจายมาก แต่ผมรีบไปเรียน จึงไม่ได้เรียงใหม่ แต่พอเลิกเรียนประมาร 16.30 น. ก็มาตรวจดูผึ้งและเรียงใหม่เรียบร้อยแล้วครับ

    ถามความเห็นของ อ.  ผมคิดว่า จะ ให้อาหารกับรังผึ้งที่ผมเลี้ยงไหมครับ