การประชุมเรื่อง KM และทำความรู้จัก blog

Newday
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แต่พอทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีอ.วิจารณ์ พานิช อ.สมศักดิ์ สุขวงศ์ อ.วิสุทธิ์ ใบไม้ อ.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร และคุณสุรพล ดวงแข มาพูดคุยกัน ก็รู้ว่างานนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2548

        BRT ได้มีการประชุมพูดคุยกันในเรื่อง Knowledge Management หรือที่เรียกกันย่อๆว่า "KM" เมื่อแรกที่รู้ว่าต้องเข้าร่วมประชุมด้วยก็ยังไม่ทราบว่าที่ประชุมจะพูดคุยกันเรื่องอะไร และ KM คืออะไร แต่พอทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีอ.วิจารณ์ พานิช อ.สมศักดิ์ สุขวงศ์ อ.วิสุทธิ์ ใบไม้ อ.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร และคุณสุรพล ดวงแข มาพูดคุยกัน ก็รู้ว่างานนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ

ก่อนการประชุมจะเริ่ม ท่านอ.วิจารณ์ ก็พูดเรื่อง blog ขึ้นมา และแนะนำให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้จักว่า blog คืออะไร ใช้งานอย่างไร และก็แนะนำ gotoknow แรกๆก็ไม่เข้าใจ ว่า blog ต่างจาก web board อย่างไร แต่ตอนนี้ก็คิดว่าเข้าใจในระดับหนึ่ง อ.วิจารณ์ ให้คุณอ้อม (อุรพิณ) มาช่วยอธิบายวิธีการวิธีการสมัครเข้ามาใช้ระบบ และอ.วิสุทธิ์ก็สนับสนุนให้ TYPIN-Thai Young Professionals Initiative ใช้ blog เพื่อเป็นเวทีสำหรับสมาชิกมาแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันนั้นก็เลยได้ทำการสมัคร blog และสร้างชุมชนของ TYPIN ขึ้นมาใน gotoknow และก็รับหน้าที่ที่จะนำเรื่องนี้ไปเผยแพร่สู่สมาชิกTYPINทุกคน

หลังจากนั้นก็เริ่มการประชุมในเรื่อง KM กันต่อเลย ซึ่งก็เได้รู้ว่าที่มาของการประชุมในวันนั้นว่าเนื่องจากในงานประชุม 10ปี BRT ที่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 10-12 ต.ค. ที่ผ่านมา  ท่านอ.เหล่านี้ได้พูดคุยกันถึงเรื่องประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา โดยคุณสุรพล ได้พูดเรื่องประสบการณ์การทำงานที่เขาแผงม้าที่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯดูแล และอ.วิจารณ์ได้พูดถึงโรงเรียนชาวนา และก็รู้สึกว่าลักษณะงานใกล้เคียงกัน และก็เลยเกิดไอเดียว่า น่าจะนำประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ต่างๆมาแลกเปลี่ยนกัน แต่ในการพูดคุยคราวนั้นไม่สะดวก จึงได้มีการนัดแนะกันว่าน่าจะมีการพูดคุยกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็ได้เกิดงานประชุมในวันนั้นขึ้นมา โดยท่านอ.วิจารณ์ ผู้ซึ่งมีความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่อง KM หรือการจัดการองค์ความรู้ก็จะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกัน

การประชุมในวันนั้นนอกจากท่าอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย แล้วก็ยังมีฝ่ายเลขาฯ และผู้ช่วยนักวิจัยของ BRT เข้าร่วมฟังด้วย ในการประชุมก็ได้พูดย้อนความเดิมที่ท่านอาจารย์ได้เคยพูดคุย และนำเข้าสู่เรื่องการจัดการองค์ความรู้ ที่เป็นหัวข้อการประชุม  อ.วิจารณ์ได้ยกตัวอย่างของโรงเรียนชาวนา ซึ่งเป็นโครงการที่ส.ค.สได้ร่วมงานกันมูลนิธิขวัญข้าว โดยมีพื้นที่เป้าหมายเป็นหมู่บ้านในจ.สุพรรณบุรี และวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนให้ชาวบ้านหันมาทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีคุณอำนวย จากมูลนิธิฯ เข้าไปคอยกระตุ้นชาวบ้านให้เกิดการรวมกลุ่ม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มของตน


แรกๆก็เล่นเอางงเหมือนกันว่าคุณอำนวยคือใคร แต่สุดท้ายก็พอสรุปว่าคุณอำนวยคือบุคคลที่จะเป็นใครก็ได้ แต่จะมีหน้าที่ที่เข้าไปในชุมชนเป้าหมาย โดยที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าไปทำอะไร และในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่า BRT จะใช้ Model ของคุณอำนวย ในการจัดการองค์ความรู้ทางความหลากหลายทางชีวภาพให้คืนสู่ท้องถิ่น โดยก่อนหน้านั้นจะต้องมีการจัดอบรมการเป็นคุณอำนวยให้แก่คนที่จะลงพื้นที่ก่อน และจะขอให้คุณ ทรงพล เจตนาวาณิชย์ หัวหน้าโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่น มาช่วยในการอบรม และทาง BRTจะประกาศหาบุคคลที่จะเข้าอบรม ซึ่ง อ.พิจารณ์ได้เน้นย้ำว่าคนที่จะเข้ามาเป็นคุณอำนวยจะต้องผ่านกระบวนการการคัดเลือกด้วย เพื่อที่จะดูแนวคิด และเจตคติต่างๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทของคุณอำนวยบ้างครั้งก็อยู่ในสภาวะที่โดนกดดัน ทั้งจากชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่รัฐฯในท้องที่ที่ไม่ยอมรับ

ก่อนสิ้นสุดการประชุม ได้มีการนัดหมายในวันที่ 26 ธ.ค. 2548 อีกครั้งเพื่อที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้ และจะเชิญ คุณทรงพล เจตนาวณิชย์  และ คุณธุวนันท์ พานิชโยทัย หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มาร่วมประชุมหารือด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมายความเห็น (0)