การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขอเชิญนักศึกษา QM8 เขาร่วมฟังการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ของ QM7

-เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2548 เวลา 09.00 น.ที่ห้องเรียนบัณฑิต ชั้น4
จำนวน7หัวเรื่อง

-เสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 เวลา 09.00 น.ที่ห้องเรียนบัณฑิต ชั้น4
จำนวน7หัวเรื่อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชั้นเรียน-วิธีการวิจัย ภาค2/2549ความเห็น (0)