-เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2548 เวลา 09.00 น.ที่ห้องเรียนบัณฑิต ชั้น4
จำนวน7หัวเรื่อง

-เสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 เวลา 09.00 น.ที่ห้องเรียนบัณฑิต ชั้น4
จำนวน7หัวเรื่อง