ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตลอดเวลา และท้าทายแก่การเรียนรู้ดิฉันจึงเลือกศึกษาในศาสตร์สาขานี้ ด้วยสาเหตุและความพร้อมหลายประการทำให้เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มแรกต้องบอกว่า รู้สึกว่าต้องเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูล ความรู้ให้กับตัวเองอีกมากมายนัก เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลย แต่ก็คิดว่าจะพยายามและต้องทำให้ได้ แต่จะได้ดีเพียงใดก็ต้องดูกันอีกที ตอนสอบนั่นแหละ แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ดิฉันไม่ล้มเลิกที่จะเรียนไปเสียก่อน ก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านสถานที่เรียนที่ค่อนข้างสบาย ๆ  คณะอาจารย์ที่เป็นกันเองพร้อมที่จะให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง และเพื่อนร่วมรุ่นที่น่ารักทุกคน