8th Habit( ๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อุปนิสัยที่ ๘ กับ สุนทรียสนทนา

8th Habit

 ผลจากการ "ลปรร" ที่ พรพ จัด Forum สามประสาน ผมได้รับ File อุปนิสัยที่ ๘ จาก อาจารย์ หมอมารวย ส่งธานินทร์ ผู้ที่ขยันในการเสาะหาความรู้ใหม่ๆมา "แลก เปลี่ยน" ให้พวกเราเสมอๆ นั่นคือ อุปนิสัยที่ดีที่เราต้องพัฒนา โดยเราสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สติปัญญา  ผมจึงขออนุญาติเผยแพร่ บางส่วนของเนื้อหาที่ท่านถ่ายทอดให้

 อุปนิสัยทั้งหมดทั้ง ๘ มีดังนี้ ครับ

1.แคล่วคล่องว่องไว
2.ใส่ใจผลลัพธ์
3.จับสิ่งจำเป็น
4.เน้นชนะด้วยกัน
5.สรรสร้างพลังสู้
6.รู้เขารู้เรา
7.เฝ้าลับคมเลื่อย
8.ค้นพบเสียง (VOICE) ในตน
 อุปนิสัยสุดท้าย ที่นำมาผสมผสานกับ สุนทรียสนทนาได้ คือ การค้นพบเสียงของตนเอง ซึ่งการใช้กระบวนการ Dialogue นั้น เพื่อเราฟัง เราจะพบว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปประยุกต์ หรือ ปรับกับความเป็นตัวตนของเรา และ นำไปพัฒนา ไม่ใช่ฟังแล้วเป็นพวก  "NATO" คือ No Action,Talk Only" ต้องเป็นพวก "AFTA" คือ Action Fisrt,Talk After ซึ่งครูผม คือ รศ.นพ.เมืองทอง แขมมณี สอนไว้ครับ
 ดังนั้นการ "จัดการความรู้" ต้อง "ทำจริง" ครับ ไม่ใช่เอาแต่ "ฟังจริง" แต่ " บ่ ได้ เฮ็ด อิ หยัง"
JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์จิตเจริญ ไชยาคำ  เป็นอย่างสูงครับ  กระผมจะพยายามพัฒนาอุปนิสัยทั้ง 8 บวกการปฏิบัติจริงมากกว่าฟังจริงอ่านจริงด้วยครับ

วาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนาจความดีทั้งปวงโปรดคุ้มครองและดลบันดาลให้อาจารย์และบุคคลอันเป็นที่รักทุกท่านประสบแต่สิ่งดีงาม ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทั้งปวง มีความสุขมากๆนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่าน JJ ครับ

"บ่ ได้ เฮ็ด อิ หยัง" แหมชอบครับประโยคนี้

ถ้าเป็นอินเดีย คงชอบ TATA นะครับ

ส่วนจะหมายถึงคำอะไร เดากันเองครับ เพราะ G2K เป็นบันทึกที่เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์

ขอบคุณสำหรับคำดีๆ ครับ โดยเฉพาะข้อ 8

ด้วยความปรารถนาดี

 

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณความรู้

  • ค้นหา เสียง ในตน
เขียนเมื่อ 

 

 สวัสดีปีใหม่ค่ะ  ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะค่ะ