8th Habit

 ผลจากการ "ลปรร" ที่ พรพ จัด Forum สามประสาน ผมได้รับ File อุปนิสัยที่ ๘ จาก อาจารย์ หมอมารวย ส่งธานินทร์ ผู้ที่ขยันในการเสาะหาความรู้ใหม่ๆมา "แลก เปลี่ยน" ให้พวกเราเสมอๆ นั่นคือ อุปนิสัยที่ดีที่เราต้องพัฒนา โดยเราสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สติปัญญา  ผมจึงขออนุญาติเผยแพร่ บางส่วนของเนื้อหาที่ท่านถ่ายทอดให้

 อุปนิสัยทั้งหมดทั้ง ๘ มีดังนี้ ครับ

1.แคล่วคล่องว่องไว
2.ใส่ใจผลลัพธ์
3.จับสิ่งจำเป็น
4.เน้นชนะด้วยกัน
5.สรรสร้างพลังสู้
6.รู้เขารู้เรา
7.เฝ้าลับคมเลื่อย
8.ค้นพบเสียง (VOICE) ในตน
 อุปนิสัยสุดท้าย ที่นำมาผสมผสานกับ สุนทรียสนทนาได้ คือ การค้นพบเสียงของตนเอง ซึ่งการใช้กระบวนการ Dialogue นั้น เพื่อเราฟัง เราจะพบว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปประยุกต์ หรือ ปรับกับความเป็นตัวตนของเรา และ นำไปพัฒนา ไม่ใช่ฟังแล้วเป็นพวก  "NATO" คือ No Action,Talk Only" ต้องเป็นพวก "AFTA" คือ Action Fisrt,Talk After ซึ่งครูผม คือ รศ.นพ.เมืองทอง แขมมณี สอนไว้ครับ
 ดังนั้นการ "จัดการความรู้" ต้อง "ทำจริง" ครับ ไม่ใช่เอาแต่ "ฟังจริง" แต่ " บ่ ได้ เฮ็ด อิ หยัง"
JJ