การใช้รถจักยานในโรงเรียน

  ติดต่อ

  งานบริการ  

    ฝ่ายบริการงานอาคารสถานที่ได้จัดโรงจอดรถจักรยานไว้ 2 ที่ คือ

1.  โรงจอดรถจักรยาน

2.  หน้าอาคารพลศึกษา

                          แนวทางการปฏิบัติงาน

      ฝ่ายบริการประชุมคณะกรรมการนักเรียน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการใช้รถจักรยานในโรงเรียนดังนี้

     1.   ตอนเช้านักเรียนต้องลงรถจักรยานหน้าประตูโรงเรียน ไหว้พระ  ไหว้ครูเวร  แล้วนำรถเข้าจอดรถจอดรถให้เป็นแถวหันล้อหน้าจักรยานไปทางซ้ายทุกคัน

       2.  ตอนเย็นให้นำจักรยานออกจากโรงจอดรถมาแล้วไหว้พระ  และครูเวรหน้าโรงเรียนแล้วจึงขึ้นรถจักรยานนอกประตูโรงเรียน

       3.   ในการใช้เส้นทางตอนเช้า   รถจักรยานใช้เส้นทางซ้าย และคนเดินทางขวาเวลาเข้าโรงเรียน  ส่วนตอนเย็น จักรยานใช้เส้นทางซ้าย คนเดินทางขวาเวลาออกจากโรงเรียน ให้เดินจูงจักรยาน 2 คันคู่กันหรือเดี่ยวเป็นแถว  ส่วนคนเดินให้เดินเป็นแถวเรียงหนึ่งหรือคู่  และจักรยานทุกคันต้องมีขาตั้ง

        4.   คณะกรรมการนักเรียนควบคุมการใช้รถจักรยาน  การเดิน  เข้า-ออกของนักเรียนให้เป็นระเบียบ

         5.  นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้ลงโทษโดยการออกกำลังกาย  วิ่ง 1 รอบสนาม  แล้วบันทึกความผิดลงในสมุด และแจ้งให้ฝ่ายบริการทราบ

         6.  สรุปผลการทำงานในแต่ละเดือน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบริการ

หมายเลขบันทึก: 78811, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:25:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #งานบริการโรงเรียน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)