ติวเข้ม...NT..และ..O-Net ตะคร้อพิทยา

ครูจักษ์
การวัดผลประเมินผล
ติวเข้ม...NT...และ...O-Net...ตะคร้อพิทยา

          โรงเรียนตะคร้อพิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 3      จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  446 คน  นักเรียนในระดับชั้นที่ต้องมีการทดสอบเพื่อสอบ NT คื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน  104 คน และต้องมีการทดสอบ  O-Netในชั้นมัธยมศึกษาปีที6 ซึ่งมีนักเรียน 28คน

          ผลการทดสอบ O-Net  ในปีการศึกษา 2548 ปีที่แล้ว  นักเรียนโรงเรียนตะคร้อพิทยามีผลการสอบอยู่ในลำดับที่ 10 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ ซึ่งมีโรงเรียนระดับช่วงชั้นที่4 ทั้งหมด 15 โรงเรียนคะแนนแต่ละวิชานักเรียนสอบไม่ผ่าน และผลการสอบ NTนักเรียน ม.3นักเรียนทั้งหมด   มีนักเรียนที่สอบผ่านเพียง 17 คน ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นหัวหน้างานวิชาการ จึงได้นั่งคิดนอนคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้นักเรียนของข้าพเจ้ามีผลการสอบ NT และ O-Netในปีต่อไปให้พัฒนาและดีขึ้นกว่านี้

          เมื่อมีการประชุมของโรงเรียนข้าพเจ้าได้แจกเอกสารรายงานผลการสอบ NT และ O-Net ให้ผู้บริหารและเพื่อน ๆ ครูได้ดู พร้อมทั้งช่วยกันคิดวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้นักเรียนมีผลการสอบต่ำกว่ามาตรฐาน และช่วยการหาวิธีการที่จะทำให้นักเรียนมีผลการเรียน และการสอบ NT และ O-Net ให้สูงขึ้นกว่าเดิม....จึงได้ตกลงกันว่า.....เราน่าจะต้องจัดสอนติวเข้ม(สอนเสริม)ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 หลังเลิกเรียนวันละ 1 ชั้วโมง ซึ่งต้องตกหนักกับครูที่ต้องสอนวิชา ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ สังคมฯและภาษาอังกฤษ ที่ต้องเพิ่มภาระการสอนมากขึ้นอีก และครูทุกคนก็เต็มใจสอนให้กับลูกศิษย์ ก็ขอให้ผลบุญตกกับผู้สอน(ได้ 2ขั้น)ด้วยนะครับ

         ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าวิชาการจึงได้จัดทำโครงการติวเข้ม(สอนเสริม)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,6 ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2550 โครงการนี้ครูและนักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมเรียนทุกคน       ซึ่งข้าพเจ้าก็หวังว่าผลการสอบ NT และ O-Net ปีการศึกษา 2549คงจะดีขึ้น ภาวนาให้เป็นอย่างนั้น.โอมเพี้ยง..ถ้าผลการสอบออกมาพวกเราครูโรงเรีนตะคร้อพิทยาก็จะช่วยกันหาวิธีการที่จะทำให้ผลการสอบดีขึ้นกว่าเดิมอีกแน่นอน............

                                                                                                                  ครูจักษ์...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาก๊าน...วิชาการ...

คำสำคัญ (Tags)#ติวเข้ม..nt...o-net..

หมายเลขบันทึก: 78808, เขียน: 15 Feb 2007 @ 15:24 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 12:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)