กิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะบุคลาการจัดการความรู้ KM

Wichianchay
กลุ่มโซนต้นนทีลุ่มน้ำตาปี จัดอบรมโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการความรู้

กลุ่มโซนต้นนที ลุ่มน้ำตาปี ได้จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรการจัดการความรู้ KM เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ที่ว่าการกิ่งอำเภอช้างกลาง โดยมีท่านผอ. วิมล วัฒนา ผู้อำนวยศูนย์การศึกษานอกโรงเีรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน และมีวิทยากรดำเนินการการดังนี้

1. ผู้ำอำนวยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอฉวาง นาบอน ถ้ำพรรณรา

2.ท่านรองเกษร ธานีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เจ้่าหน้าที่เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณชาญวิทย์  สมศักดิ์

โดยพอสรุปการบรรยายได้ใจความดังต่อไปนี้

1. หลักการ/แนวคิดการจัดการความรู้

2. การจัดการความรู้/เครื่องมือในการทำงาน

3.ความรู้ แบ่งเป็น 2 ประเภท เด่นชัดและฝังลึก

4.การทำงานแบบKm

5.รูปแบบ KM

6. ปัจจัยความสำเร็จของ KM

7.การบริหารแบบ KM

8.เงื่อนไขการบริหารแบบ KM

9. ความรู้ แบบ ชัดแจ้งและฝังลึก

10.จาก KM สู่ LO

11. เทคนิคการเล่าเรื่อง

12. เทคนิคการจัดเวทีประชาคม

13. บทบาทหน้าที่คุณอำนวย คุณกิจ คุณลิขิต

ซึ่งจากการอบรมเสร็จสิ้นทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ได้ดีขึ้น สามารถนำไปทำกิจกรรมไปสู่แนวทางปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ การบริหารการปฏิบัติราชการยุคใหม่

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 78807, เขียน: 15 Feb 2007 @ 15:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)