พอพ้นจากรั้วมหาวิทยาลัย จากชีวิตนักศึกษาก็ก้าวสู่ชีวิตการทำงาน  ซึ่งมีทั้งสีสันและความกดดัน  หลาย ๆ คนคงเคยผ่านสถานที่ทำงานที่มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานแตกต่างกัน ในที่นี้หมายถึงเพื่อนร่วมงาน  ถ้ามีเพื่อนร่วมงานดี  ถ้อยทีถ้อยอาศัยก็ดีไป  แต่สำหรับดิฉัน พอเริ่มก้าวมาสู่ชีวิตการทำงาน  ก็พบกับความกดดัน เนื่องจากมีเพื่อนร่วมงานที่คอยปิดโอกาสไม่ให้เด็กใหม่ได้แสดงผลงาน  เมื่อมีโอกาสได้รับงานใหม่ที่ดีกว่า ดิฉันจึงไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนงาน  จนมาถึงงานปัจจุบัน  ดิฉันโชคดีมากที่มีเพื่อนร่วมงานอยู่ในวัยเดียวกัน  ซึ่งทำงานด้วยการมีไมตรีจิตที่ดี    ถ้าฉลาดที่จะอยู่ร่วมกัน  ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข  สำหรับตัวดิฉันยึดคติที่ว่า  ยอมรับในตัวตนของเขา และทำให้เขารู้ในตัวตนของเรา ต่างคนต่างยอมรับซึ่งกันและกัน  แล้วชีวิตการทำงานก็จะมีความสุข ทั้งหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน