นานๆถึงจะมาเจอ gotoknow สักครั้ง ทุกครั้งที่เขียนต้องต้องถูกกระตุ้นทุกทีจึงจะเขียนได้  เลยถูกมองว่าไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริงของ Blog

บางที่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะถ้าเรามองเห็นประโยชน์หรือรู้ซึ้งถึงประโยชน์แล้วเราอาจจะไปค้นหาข้อมูล เขียน หรือแลกเปลี่ยนความรู้ แต่เราเริ่มถอยห่างจาก Blog  ขึ้นทุกวัน และที่สำคัญคือเราไม่สามารถขยายผลการใช้Blog ในหน่วยงานของเราได้ ซึ่งถ้าเรายังทำไม่ได้ดี หรือจริงจังกับมันแล้ว หากเรานำสิ่งนั้นไปขยายผล ผลที่ได้กลับมาก็คงไม่ดี

สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือ มองหาประโยชน์ที่แท้จริงของ Blog และประโยชน์ที่ได้กับตัวเราเองคืออะไร เราต้องใกล้ชิด Blog ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสามารถที่จะนำไปขยายผลการใช้ Blog ได้ และให้ทุกคนมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้